Sökning: "kulturell produkt"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kulturell produkt.

 1. 1. SKAMlig ohälsa : En studie i hur psykisk ohälsa representeras i webbserien SKAM

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater; Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Clara Karlsson; Alma Shapiro; [2017]
  Nyckelord :SKAM; Mental Illness; Discourse; Anorexia; Eating Disorders; Depression; Bipolar Disorder; NRK P3; Critical Discourse Analysis; SKAM; Psykisk ohälsa; Diskurs; Anorexia; Ätstörning; Depression; Bipolär sjukdom; NRK P3; Kritisk diskursanalys; SKAM; Psykisk sykdom; Discourse; Anorexia; Eating Disorder; Depresjon; Bipolar lidelse; NRK P3; kritisk diskursanalyse;

  Sammanfattning : This essay examines how the Norwegian web series SKAM presents mental illness; how discourse structures concerning mental illnesses are consolidated and challenged. Our analysis examines seasons one, two and three. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande applikationer – vinstskapande gimmick eller värdeskapande produkt? En studie av ramverk och riktlinjer för individens långsiktiga användande av hälsofrämjande applikationer.

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sebastian Holmberg; Anders Svensson; [2016-12-09]
  Nyckelord :hälsa; mHealth; mobilapplikation; design; hälsofrämjande applikationer;

  Sammanfattning : Utbudet av olika former av hälsofrämjande mobila applikationer har de senaste åren ökat rejält på bland annat App Store och Google Play. Dessa applikationer kan hjälpa användaren att få en bra överblick över sin träning, motivera till fortsatt träning men även hjälpa användaren att få en bättre översikt gällande matintag. LÄS MER

 3. 3. Understanding Pop-culture Tourism : Analysis of incentives for travel behaviour and participation of pop-culture tourism products.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Anton Eklind; Richard Jake Gracia Tjong; [2016]
  Nyckelord :Popular Culture; pop-culture; film tourism; literature tourism; t.v tourism; video game tourism; comic book tourism; behaviour; incentive; habitus; capital;

  Sammanfattning : This study aims to explain the incentives and travel patterns for people who have consumed popculture tourism. Pop-culture refers to popular products such as video-games, comic-books, literature, film and t.v-shows. LÄS MER

 4. 4. ”Hon hörde föräldrarna prata om att hon skulle dö” : - En studie om medias framställning av hedersrelaterad problematik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andrea Ekström; Lisa Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Heder; hedersrelaterad; kultur; kön; media; patriarkat; etnocentrism; vi och dem;

  Sammanfattning : SammanfattningHeder är ett omdiskuterat begrepp och det finns idag ingen renodlad definition vilket även är en anledning till svårigheten i att ange problemets extension. Därför är denna studies syfte att undersöka hur media idag framställer hedersrelaterad problematik. LÄS MER

 5. 5. Nationell Reproduktion - En uppsats om Tv-produktionen ’Allt för Sverige’ som del i svenskt nationskapande.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Zacharias Thomasson; [2015]
  Nyckelord :kulturell produkt; antropologi; ‘Allt för Sverige’; Sverige; identitet; modernitet; nationalitet; nationalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar svensk nationalism i kontexten av programserien ’Allt för Sverige’. Med avstamp i Benedict Anderson teoretiska begrepp ’print capitalism’ diskuteras programseriens funktion som del i svenskt nationskapande. LÄS MER