Sökning: "kulturellt inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden kulturellt inflytande.

 1. 1. Teaterscenen som en politisk plattform : Rent och Book of Mormon som uttryck för det kulturella medborgarskapet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :William Aleman; [2020]
  Nyckelord :Musical theatre; identity; community; culture; citizenship; life politics; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Musikalernas inflytande på samhället: Hur Rent och Book of Mormon främjar kulturellt medborgarskap” är författad av William Aleman vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Det är en kulturanalys som undersöker medborgarens rätt till att synas, höras och erkännas som identitet eller community i offentligheten, vilket arbetet menar ligger till grund för det kulturella medborgarskapet. LÄS MER

 2. 2. Strö salt i såren: om en flygkrasch, kulturellt trauma och en nation sliten itu

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Katarzyna Ornowska; [2020]
  Nyckelord :Polen; Smolensk; Tu-154; Kaczyński; Gazeta Wyborcza; kulturellt trauma; kollektivt minne; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att studera de politiska och kulturella konsekvenserna i Polen efter flygkraschen av Tu-154 i Smolensk 10/4-2010 där den polske presidenten Lech Kaczyński tillsammans med första damen och stora delar av den polska politiska, militära, kulturella och civila eliten omkom, utifrån teorin om kulturell trauma. Detta genomförs med en analys av diskursen kring ämnet grundad i Polens största morgontidnings, Gazeta Wyborcza, artiklar från datumen 10/4 och 11/4 för åren 2010-2019. LÄS MER

 3. 3. Tuberkulos -En litterär sjukdom? : -En litterär sjukdom?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Amanda Berggren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Tuberkuloshar funnits beskriven i litteraturen sedan länge,men det är under industrialiseringen på 1800-talet som det blir en så utbredd sjukdom att den ses som en naturlig del av livet.Urbaniseringen och de dåliga levnadsförhållandena hos arbetare gör att smittan kan spridas fritt,och i början av 1800-talet ska den ha svarat för en tredjedel av alla dödsfall. LÄS MER

 4. 4. The different functions of emojis : The pragmatic use of five emojis in London and New York

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Stefan Rupar; [2019]
  Nyckelord :Emoji; ambiguity; culture; Twitter; pragmatic function; computermediated communication; Emoji; tvetydighet; kulturellt inflytande; Twitter; pragmatiska funktioner; digital kommunikation;

  Sammanfattning : Emojis are useful and efficient tools in computer-mediated communication. The present study aims to find out how English-speaking Twitter users employ five specific emojis, and if they utilize them for the same pragmatic functions. The five emojis were chosen based on earlier research on the subject. LÄS MER

 5. 5. Tanka inte en diesel med bensin : En experimentell studie om förtroendet för journalistik och varumärken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Evelina Johansson; Johanna Wingstrand; [2018]
  Nyckelord :trust; journalism; brands; public; public relations; förtroende; journalistik; varumärken; publik; public relations;

  Sammanfattning : Med grund i ett för journalistiken fallande förtroende, vilket i kombination med PR’s ökade inflytande anses medföra en demokratisk utmaning, är syftet med denna studie att komparativt se på publikens förtroende för varumärken respektive journalistik. Inledningsvis intresserar den sig för vilka, om några, skillnader och effekter det finns på förtroendet beroende på avsändartyp. LÄS MER