Sökning: "livmoder"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet livmoder.

 1. 1. Ingen talar om det, men jag gör : Barnmorskors upplevelser av att stödja kvinnors sexuella hälsa i relation till en hysterektomi

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlotte Bark; Carl Dahlén; [2020]
  Nyckelord :sexuell hälsa; barnmorskors stöd; omvårdnad; gynekologi; kirurgi; upplevelser; hysterectomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen beskriver sexualiteten som en central aspekt genom hela livet, det är en del av att vara människa. En hysterektomi innebär att kvinnans livmoder tas bort, vilket kan påverka kvinnans sexuella hälsa. Forskning visar att kvinnor har ett stort behov av stöd vid en hysterektomi. LÄS MER

 2. 2. Antimüllerskt hormon hos häst : klinisk relevans och hormonets variation med hästtyp, ålder och säsong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anne-Cathrine Jensen; [2020]
  Nyckelord :Antimüllerskt hormon; AMH; häst; granulosacellstumör; kryptorkism; säsongsvariation; åldersvariation;

  Sammanfattning : Antimüllerskt hormon (AMH) är ett konserverat glykoproteinhormon. Hos hanar produceras det under fosterstadiet i höga koncentrationer då det medverkar till regressionen av de Müllerska gångarna, förstadiet till de honliga könsorganen. LÄS MER

 3. 3. Endometrios och psykisk ohälsa : Hur endometrios påverkar psykiskt välmående

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nelly Ronnstam; [2020]
  Nyckelord :endometrios; kronisk smärta; psykisk ohälsa; smärta;

  Sammanfattning : Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar var 10:e person med livmoder. Sett ur ett generellt perspektiv så brukar fokus främst ligga på behandling och medicinering av endometrios, där andra aspekter av sjukdomen ofta glöms bort. I den här studien skiftar fokuset. LÄS MER

 4. 4. Rätt till familjelycka? – En rättsvetenskaplig uppsats om altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige och Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Sundblad; [2020]
  Nyckelord :altruistiskt; assisterad befruktning; familjerätt; Finland; ofrivillig barnlöshet; surrogatarrangemang; surrogatmor; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; Sverige; tilltänkt förälder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har utvecklingen av metoder för assisterad befruktning gått snabbt framåt och numera kan många som lider av ofrivillig barnlöshet få hjälp att få barn genom dessa metoder. Begränsningar i både svensk och finsk lagstiftning medför dock att alla ofrivilligt barnlösa inte kan få barn genom assisterad befruktning. LÄS MER

 5. 5. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Victoria Saxe; [2019]
  Nyckelord :kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Sammanfattning : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. LÄS MER