Sökning: "mamma andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden mamma andersson.

 1. 1. Våldsamma män : En litteraturstudie om mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amelie Kjellin; Maria Andersson; [2021]
  Nyckelord :Intimate partner violence; men; perpetrator; risk factors; underlying causes; Bakomliggande orsaker; män; riskfaktorer; våld i nära relationer; våldsutövare;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och kvinnor utsätts oftare än män för mer allvarligt och upprepat våld. Våldsutövaren är i majoriteten av fallen, en man som kvinnan känner. LÄS MER

 2. 2. Karin Mamma Anderssons måleriska värld : Med inspiration och lån från konstvärlden till ett eget måleri

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :May Marschal; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is something unique about the art of Karin Mamma Andersson. It has a tone, it has something of its own that is hard to put into words. The stories Andersson tells lure us. She is also an exellent artist when it comes to materials and techniques. LÄS MER

 3. 3. ... det var aldrig så att de antog att det var min mamma. : internationellt adopterades erfarenheter kring utanförskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Renlund; Jenny Lindgren Andersson; [2020]
  Nyckelord :Internationell adoption; adoption; utanförskap; stöd; mellanförskap; stigma; stämplingsteorin; symbolisk interaktionism; spegeljaget; kulturell identitet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att studera en grupp adopterades egna erfarenheter av utanförskap samt att studera deras erfarenhet av stöd i detta utanförskap. Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer från sex personer som är internationellt adopterade från Colombia som alla vuxit upp i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av det dagliga livet efter hjärtinfarkt : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Ida Gunneriusson; Lina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Dagligt liv; Erfarenhet; Hjärtinfarkt; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är idag en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige, med 21,765 insjuknande i hjärtinfarkt 2018. Det är vanligare att män drabbas jämfört med kvinnor vilket har lett till att det gjorts färre studier på kvinnor och hjärtinfarkt, framförallt angående kvinnors återhämtning och rehabilitering. LÄS MER

 5. 5. Parents and Peers: The Social Context of Interpersonal Relationships that Predict Changes inDelinquent Behavior

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alejandra Navarro-Andersson; Helene Edhammar; [2018]
  Nyckelord :Adolescent; parent-child relationships; peer relationships; delinquency; problem behavior.; Ungdomar; förälder-barn relation; Vänskapsband; delinkvent beteende eller problembeteende; mamma och pappa.;

  Sammanfattning : Delinquent behavior is often a consequence of complex interactions between social contexts. In this study, we examined if the quality of relationships with mothers or fathers and relationships with delinquent peers predicted change in adolescents’ delinquent behavior. LÄS MER