Sökning: "medical emergency team"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden medical emergency team.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientbedömning i samband med MIG-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Helena Eriksson; Ann-Sofi Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Intensive care nurse; Medical emergency team; Nursing assessment; Intensivvårdssjuksköterska; Mobil intensivvårdsgrupp; Vårdbehovsbedömning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan ingår tillsammans med en narkosläkare i en Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG). Om en patient på en vårdavdelning påvisar försämring i vitala parametrar och misstänks ha en begynnande organsvikt konsulteras MIG som tillsammans med patientansvarig läkare och sjuksköterska utvärderar och bedömer patienten. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av non-invasiv ventilatorbehandling : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Phetphirun Baolorphet; Henrik Ekhult Neselius; [2019]
  Nyckelord :Emergency care; Experience; Non-invasive ventilation; Nurse; Akutsjukvård; erfarenheter; Non-invasiv ventilatorbehandling; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Non invasiv ventilatorbehandling, NIV, är en behandlingsmetod för patienter med akut respiratorisk svikt. Både ventilatoriska och hypoxiska tillstånd kan behandlas med denna metod som blivit vanligare inom akutsjukvården de senaste decennierna. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans ledande funktion på en akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Kristina Janerfelt; Gunilla Moberg; [2018]
  Nyckelord :Emergency medical service; Experience; Intuition; Communication; Leadership; Akutsjukvård; Erfarenheter; Intuition; Kommunikation; Ledarskap;

  Sammanfattning : Arbetet på en akutmottagning är både komplex och oförutsägbar där patienten är ett oskrivet blad vid ankomst. Detta ställer krav på sjuksköterskans omhändertagande och ledarskap. Det förväntas att sjuksköterskan har förmåga att omhänderta och ge patienter vård på en avancerad nivå och på ett patientsäkert sätt. LÄS MER

 4. 4. Investigating the Use of Indicators for Cooperation at Incident Scenes

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Veronica Hägg; [2018]
  Nyckelord :Indicators; Cooperation; Learning Organization; Multi Team Systems; Emergency Training; Social Disturbance;

  Sammanfattning : In complex emergency situations, there are many times when the rescue service, the police and the medical service must cooperate. To improve the cooperation Samverkan Östergötland has developed ten measurable indicators regarding cooperation to investigate and increase the cooperation between the different organizations. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation i ambulansteamet vid simulerade prehospitala patientfall : en kvalitativ observationsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tobias Johansson; Jenny Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Ambulansteam; Ambulanssjukvård; Crew Resource Management; CRM; Kommunikation;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvården blir allt viktigare i den moderna akutsjukvården då avancerad akutsjukvård kan utföras i prehospital miljö. World Health Organization menar att bristande kommunikation är orsaken till upp emot 70 procent av alla händelseavvikelser. LÄS MER