Sökning: "mentaliseringsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet mentaliseringsteori.

 1. 1. Barn som bevittnat våld inom hemmet En kvalitativ studie om hur det går att förstå vart barn som bevittnat våld inom hemmet lägger skulden för våldet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Julia Blomberg; Elin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :våld inom hemmet; barn; attribution; skuld; intimt partnervåld;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur vi kan förstå barnets subjektiva perspektiv när det kommer till var barnet förlägger skulden för det våld inom hemmet som barnet har bevittnat mellan sina föräldrar. Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med barn i åldrarna 9-13 år som har bevittnat våld inom hemmet mellan sina föräldrar. LÄS MER

 2. 2. När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tomas Sjökvist; Johan Åhlin; [2017]
  Nyckelord :siblings; long-term psychosis; mentaliseringsteori; anhöriga; tematisk analys; fenomenologi; långvarig psykossjukdom; syskon; phenomenology; thematic analysis; relatives; mentalization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte nio personers erfarenheter av ha ett syskon med långvarig psykossjukdom. Studien hade en fenomenologisk utgångspunkt och materialet analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Konsten att skapa ett konstruktivt familjesamtal En kvalitativ uppsats som, utifrån klinisk erfarenhet, fokuserar redskap och kunskap som skapar framgång i samtal med familjer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nicolas Fälth; [2013-02-13]
  Nyckelord :Familjebehandling; samtal; konstruktiv; förändring;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att, utifrån intervjuer med familjebehandlare inom två verksamheter, skapa en djupare förståelse för familjesamtalets komplexitet och de praktiska redskap som skapar framgång i samtalet. Uppsatsen är skriven utifrån kvalitativ metod, med ett explorativt och induktivt tillvägagångssätt. LÄS MER

 4. 4. Mentalisering hos personer med erfarenhet av borderline personlighetsstörning eller ätstörning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Ydrefelt; [2013]
  Nyckelord :borderline personlighetsstörning; ätstörning; affekter; affektmedvetenhet; Mentalisering; affektiv mentalisering; ACI-S O; kvalitativ metod; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mentalization is a term that refers to the ability to understand one’s own and others minds as minds. The aim of this study was to examine this ability among people who either are or have been diagnosed with borderline personality disorder or eating disorder. The semi-structured Affect Consciousness Interview- Self/Other was used to collect data. LÄS MER

 5. 5. "Jag har aldrig känt mig så liten som då när jag inte kunde gå någonstans med mitt barn." : Unga bostadslösa mammors upplevelse av sitt föräldraskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Nina Elfström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stadsmissionen i Stockholm initierade denna studie då personalen uppmärksammat en växande grupp unga bostadslösa föräldrar. Sex unga bostadslösa mammors upplevelse av sitt föräldraskap, relation till sitt barn samt egen psykisk hälsa och stress undersöktes genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer samt med enkätinstrumenten CES-D och SPSQ. LÄS MER