Sökning: "Eric Book"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Eric Book.

 1. 1. Motivation på kontoret och hemma: Svenska hybridarbetares erfarenheter. En kvalitativ studie om motivation vid blandat arbete mellan kontor och distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Book; David Florander; [2022-02-15]
  Nyckelord :Hybrid work; secluded work; distance work; telecommute; motivation; job characteristics model;

  Sammanfattning : Efter två år av en pandemi, en period där stora delar av arbetsstyrkan tvingats arbeta hemifrån, så ser vi en förändring av hur och var medarbetarna vill utföra sitt arbete. Arbetare verkar som nöjdast när de får möjligheten att arbeta hemifrån, men vill inte göra det alla dagar i veckan. LÄS MER

 2. 2. Maintain multiple microservices without compromising the autonomy of Agile teams : Developing a strategy for increased productivity in maintenance of microservices

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Eric Söderqvist; Daniel Göthe; [2022]
  Nyckelord :Microservices; Collaboration; Maintenance; Autonomous teams; Communication; Agile;

  Sammanfattning : When adopting a microservice architecture, maintenance is needed to keep the system working. Maintenance can sometimes involve more than one team that needs to collaborate in order to fix a maintenance issue. This procedure requires coordination and correspondence between teams which can have a negative impact on the autonomy of the teams. LÄS MER

 3. 3. Könsmönsters påverkan på litteraturarbetet i skolan : En systematisk litteraturstudie om hur litteraturarbetet i skolan ser ut ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexsandra Blegel; Emelia Jangstål Bäckman; Sofia Ekelund; [2021]
  Nyckelord :fiction; gender; gender bias and school; skönlitteratur; genus; könsmönster och skola;

  Sammanfattning : This literature study was conducted with the aim to examine how the literature work in school appears from a gender perspective. It was based on two questions: “according to scientific research, how is the pupil’s reading affected by gender norms?” and “according to scientific research, how can different views of gender be made visible by working with fiction in the classroom?”. LÄS MER

 4. 4. Det laborativa arbetssättet och användandet av matematikboken : Arbetssättens påverkan på elevers kunskapsutveckling i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Johansson Melinda; Bäckström Veronica; [2021]
  Nyckelord :: Konkret material; kunskapsutveckling; laborativt arbetssätt; matematikboken; relationell förståelse;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt undersöks två olika undervisningsmetoder inom matematiken och dess påverkan på kunskapsutvecklingen. De metoder som undersöks är det laborativa arbetssättet samt användandet av matematikboken. LÄS MER

 5. 5. A Stranger Among Those Who Are Still Men: Reading Monsters as Performing Transgender Identities in Four Short Stories by H. P. Lovecraft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för engelska

  Författare :Eric Sarkar Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In his book Skin Shows, Jack Halberstam posits that depictions of monsterhood in horror media can be directly comparable to different socially constructed identities, such as gender, and even transgender. But can such a comparison be made in a text regardless of its author’s biases and intentions? The purpose of this essay is to find out how the monsters in four of H. LÄS MER