Sökning: "Eric Book"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Eric Book.

 1. 1. Motivation på kontoret och hemma: Svenska hybridarbetares erfarenheter. En kvalitativ studie om motivation vid blandat arbete mellan kontor och distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Book; David Florander; [2022-02-15]
  Nyckelord :Hybrid work; secluded work; distance work; telecommute; motivation; job characteristics model;

  Sammanfattning : Efter två år av en pandemi, en period där stora delar av arbetsstyrkan tvingats arbeta hemifrån, så ser vi en förändring av hur och var medarbetarna vill utföra sitt arbete. Arbetare verkar som nöjdast när de får möjligheten att arbeta hemifrån, men vill inte göra det alla dagar i veckan. LÄS MER

 2. 2. Könsmönsters påverkan på litteraturarbetet i skolan : En systematisk litteraturstudie om hur litteraturarbetet i skolan ser ut ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexsandra Blegel; Emelia Jangstål Bäckman; Sofia Ekelund; [2021]
  Nyckelord :fiction; gender; gender bias and school; skönlitteratur; genus; könsmönster och skola;

  Sammanfattning : This literature study was conducted with the aim to examine how the literature work in school appears from a gender perspective. It was based on two questions: “according to scientific research, how is the pupil’s reading affected by gender norms?” and “according to scientific research, how can different views of gender be made visible by working with fiction in the classroom?”. LÄS MER

 3. 3. Det laborativa arbetssättet och användandet av matematikboken : Arbetssättens påverkan på elevers kunskapsutveckling i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Johansson Melinda; Bäckström Veronica; [2021]
  Nyckelord :: Konkret material; kunskapsutveckling; laborativt arbetssätt; matematikboken; relationell förståelse;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt undersöks två olika undervisningsmetoder inom matematiken och dess påverkan på kunskapsutvecklingen. De metoder som undersöks är det laborativa arbetssättet samt användandet av matematikboken. LÄS MER

 4. 4. A Stranger Among Those Who Are Still Men: Reading Monsters as Performing Transgender Identities in Four Short Stories by H. P. Lovecraft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för engelska

  Författare :Eric Sarkar Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In his book Skin Shows, Jack Halberstam posits that depictions of monsterhood in horror media can be directly comparable to different socially constructed identities, such as gender, and even transgender. But can such a comparison be made in a text regardless of its author’s biases and intentions? The purpose of this essay is to find out how the monsters in four of H. LÄS MER

 5. 5. Drivkraften till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Frankendal; Valdemar Lennartsson; Eric Witt; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Resource alteration; Resources; Resource based-view; Triple bottom line; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The Driving Force of Sustainability - A Case Study of Brinova Fastigheter AB Seminar date: 2019-06-05 Course: FEKH19 Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level Authors: Martin Frankendal, Valdemar Lennartsson & Eric Witt Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Purpose: The purpose of this study is to examine which the driving forces are to implement sustainability in the business model and how this is implemented through a resource perspective. In the study this is analyzed in order to describe how a company's resources are organized and customized for their sustainable initiatives. LÄS MER