Sökning: "muntlig framställning"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden muntlig framställning.

 1. 1. BETYDELSEN AV MUNTLIG FRAMSTÄLLNING I EN JAPANSK SKOLA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :ANNICA JÄVERBY; [2020-01-08]
  Nyckelord :socialkompetens; fenomenologi; muntlig framställning; japansk skola; japansk skola;

  Sammanfattning : SammanfattningInledning och bakgrundLäro- och kursplaner anger riktlinjer och mål för skolans verksamhet i Japan. Muntlig framställningåterfinns inte i läro- och kursplaner där, så lärarna ställs inte inför en bedömning idenna förmåga. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet - sex lärares syn på muntlig framställning i förhållande till bedömningssituationen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annica Jäverby; Gisela Sköld Berg; [2019-10-11]
  Nyckelord :delaktighet; muntlig framställning; dilemma; bedömning; normer;

  Sammanfattning : Inledning och bakgrundVåra läro- och kursplaner anger riktlinjer och mål för skolans verksamhet. Muntlig framställning har en betydande roll och läraren kan ställas inför ett dilemma vid bedömning. Detta dilemma uppstår när alla elever ska uppnå samma mål på samma tid för att uppfylla kravnivåer och få godkända betyg. LÄS MER

 3. 3. Undervisning i muntlig framställning : En litteraturstudie om muntlig framställning i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Oral speaking; public speaking; communicative competence; oral proficiency; rhetoric; education; teaching.; Muntlig framställning; kommunikativ kompetens; tal; talträning; retorik; explicit undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att utreda vad aktuell forskning säger om undervisningen i muntlig framställning i gymnasieskolan. I studien har tidigare forskning inom området systematiskt samlats in och analyserats. Resultatet visar att muntlig framställning ofta får mycket begränsat undervisningsutrymme i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. I have a dream : En kvalitativ studie av hur åtta lärare arbetar med muntlig framställning i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Vendela Söderberg; Isabell Svensson; [2019]
  Nyckelord :attityd; F-3; förberedelse; muntlig framställning; progression; psykologisk utveckling; retorik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få mer kunskap om vilka metoder eller arbetssätt lärare använder för att utveckla elevers förmåga att behärska muntlig framställning i ämnet svenska. För att kunna studera detta genomförde vi åtta intervjuer med lärare som är verksamma eller nyligen har undervisat i årskurserna 1–3. LÄS MER

 5. 5. Muntlig framställning i svenskundervisning : pojkar och flickors attityder

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anaam Alobaidi; Juliana Brito Moreira; Amina Dedovic; [2019]
  Nyckelord :muntlig framställning; könsskillnader; attityder; svenskundervisning; högstadiet;

  Sammanfattning : Inledning I skolans styrdokument lyfts muntlig framställning fram i svenskämnets centrala innehåll och utgör en väsentlig del av svenskundervisningen. Elever ska genomföra en betydande del av sin kunskapsredovisning genom olika former av muntliga presentationer i skolan. LÄS MER