Sökning: "muntlig framställning"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden muntlig framställning.

 1. 1. I have a dream : En kvalitativ studie av hur åtta lärare arbetar med muntlig framställning i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Vendela Söderberg; Isabell Svensson; [2019]
  Nyckelord :attityd; F-3; förberedelse; muntlig framställning; progression; psykologisk utveckling; retorik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få mer kunskap om vilka metoder eller arbetssätt lärare använder för att utveckla elevers förmåga att behärska muntlig framställning i ämnet svenska. För att kunna studera detta genomförde vi åtta intervjuer med lärare som är verksamma eller nyligen har undervisat i årskurserna 1–3. LÄS MER

 2. 2. Muntlig framställning i svenskundervisning : pojkar och flickors attityder

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anaam Alobaidi; Juliana Brito Moreira; Amina Dedovic; [2019]
  Nyckelord :muntlig framställning; könsskillnader; attityder; svenskundervisning; högstadiet;

  Sammanfattning : Inledning I skolans styrdokument lyfts muntlig framställning fram i svenskämnets centrala innehåll och utgör en väsentlig del av svenskundervisningen. Elever ska genomföra en betydande del av sin kunskapsredovisning genom olika former av muntliga presentationer i skolan. LÄS MER

 3. 3. Muntlig framställning och talängslan hos elever - hur arbetar gymnasielärare med detta?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Petra Jörnelind; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ämnet för uppsatsen är muntlig framställning och talängslan. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur verksamma lärare arbetar med muntlig framställning och vilka strategier lärare i ämnet svenska på gymnasienivå använder sig av då de möter elever med talängslan. LÄS MER

 4. 4. Den muntliga framställningen i klassrummet : En studie ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Martin Lahtinen; Forslund Alexander; [2019]
  Nyckelord :muntlig framställning; klassrumsklimat; genus; arbetssätt; elevperspektiv; känslor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Hjärtat slår och det känns som dom håller på att dö eller svimma” : en kvalitativ studie av hur lärare kan arbeta med talrädsla vid muntliga framställningar i svenskämnet i gymnasieskolan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Michelle Wandegren; Zenita Stokland; [2019]
  Nyckelord :talrädsla; talängslan; retorik; muntlig framställning; svenska språket; gymnasieskolan; svenskundervisning; language anxiety; rhetoric; presentation; Swedish language; upper secondary school; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats står rädsla för att tala i fokus. Talrädsla belyses med retorikämnet som grund, och studien tar avstamp i den svenska gymnasieskolan. Syftet med studien är att ta fram ett handfast material för hur svensklärare på gymnasieskolan kan arbeta med talrädda elever. LÄS MER