Sökning: "muntlig framställning"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden muntlig framställning.

 1. 1. BETYDELSEN AV MUNTLIG FRAMSTÄLLNING I EN JAPANSK SKOLA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :ANNICA JÄVERBY; [2020-01-08]
  Nyckelord :socialkompetens; fenomenologi; muntlig framställning; japansk skola; japansk skola;

  Sammanfattning : SammanfattningInledning och bakgrundLäro- och kursplaner anger riktlinjer och mål för skolans verksamhet i Japan. Muntlig framställningåterfinns inte i läro- och kursplaner där, så lärarna ställs inte inför en bedömning idenna förmåga. LÄS MER

 2. 2. "Vågar du prata nu?" : En studie om Svenska 3-elevers självskattning, attityder och talängslan inför muntliga framställningar och deras progression inom dessa områden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Philip Ekman; [2020]
  Nyckelord :Oral presentation; self-efficacy; attitude; speech anxiety.; Muntlig framställning; självskattning; attityd; talängslan.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate student progression in oral presentations. During almost an entire academic year, the students have read the course Swedish 3. To be able to examine their development, their self-efficacy, attitudes and speech anxiety ub these situations are measured. LÄS MER

 3. 3. Från tystnad till tal : Fem svensklärares erfarenheter av att stötta talängsliga elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anton Augustsson; [2020]
  Nyckelord :Speaking anxiety; fear of speaking; oral presentation; scaffolding; sociocultural theory; talängslan fri monolog muntlig framställning stödstrukturer stöttning sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur svensklärare på gymnasiet förhåller sig till stöttning av talängsliga elever i anslutning till kommunikationssituationen fri monolog, vilket innebär en talsituation där talaren kommunicerar solitärt. Studien utgår från den sociokulturella teorin och i huvudsak från de aspekter i teorin som rör hur en lärare med hjälp av stödstrukturer kan vägleda en talängslig elev. LÄS MER

 4. 4. Muntlig framställning i årskurs 1–3 : Lärarperspektiv på stödstrukturer i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Caroline Elisson; Caroline Persson; [2020]
  Nyckelord :Orality; teaching of Swedish; scaffolding; Primary School; Muntlighet; svenskundervisning; stödstrukturer; lågstadiet;

  Sammanfattning : Den här studien studerar hur lärare i årskurs 1–3 säger att de förbereder och stöttar sina elever inför och under muntliga framställningar. Fem lärare har intervjuats om vilka stödstrukturer de använder sig av under lektioner med fokus på muntlig framställning. LÄS MER

 5. 5. Muntliga anföranden i klassrummet : Svensklärares uppfattningar om talängslan och muntlig framställning på högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Janni Andersson; [2020]
  Nyckelord :Oral presentations; fear of speaking; the importance of listening; the rhetorical working process; secondary school; upper secondary school.; Muntliga anföranden; talängslan; lyssnandets roll; den retoriska arbetsprocessen; högstadiet; studieförberedande program; yrkesförberedande program.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka verksamma svensklärares uppfattningar om sin egen arbetsprocess gällande muntliga framställningar i klassrummet. I studien intervjuades 25 svensklärare verksamma på högstadiet och gymnasiet genom en webbaserad enkätundersökning som skickades ut i Facebook-gruppen Svensklärarna. LÄS MER