Sökning: "ola thufvesson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden ola thufvesson.

 1. 1. David mot Goliat - egna märkesvaror och mindre återförsäljares förhandlingspositioner gentemot dess leverantörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Joel Lundqvist; Markus Karlsson; Rebecka Blomkrantz; [2012]
  Nyckelord :förhandlingsposition; återförsäljare; leverantörer; egna märkesvaror; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vad: Kandidatuppsats, Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, VT2012. Författare: Rebecka Blomkrantz, Markus Karlsson och Joel Lundkvist. Titel: David mot Goliat – Egna märkesvaror och mindre återförsäljares förhandlingspositioner gentemot dess leverantörer. Handledare: Ola Thufvesson och Åsa Alftberg. LÄS MER

 2. 2. Bland antika fåtöljer-En studie om upplevelseskapande strategi och dess förhållande till funktionalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Meltem Gezer; My Ling Hau; Vicky Phu; [2012]
  Nyckelord :upplevelser; upplevelserum; storytelling; funktion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titeln:Bland antika fåtöljer-En studie om upplevelseskapande strategi och dess förhållande till funktionalitet Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15hp VT 2012. LÄS MER

 3. 3. E-handel, komplement eller hot till den traditionella handeln? -En fallstudie på Nilson Shoes och dess konkurrenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Carolin Berggren; Ida Linder; Cecilia Lindgren; [2012]
  Nyckelord :e-handel; detaljhandel; köpbeteende; lojalitet; service och priskänslighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title:”E-commerce, complement or threat to the traditional stores -a case study of Nilson Shoes and its competitors” University: Lund University, Campus Helsingborg, Department of Service Management. Course: SMKK01 Service Management, Bachelor’s Degree, 15 credits, 2012 Seminar date: May 29, 2012 Authors: Carolin Berggren, Ida Linder and Cecilia Lindgren Supervisors: Ola Thufvesson and Kristina Backström Keywords: E-commerce, retail, consumer behavior, loyalty, service, price sensitivity Problem: Electronic commerce in the market for shoes continues to grow when more of the stores' customers choose to do their purchasing over the Internet. LÄS MER

 4. 4. H+ Tunneln till framtiden? En fallstudie i skapande av levande stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Mats Boson; Gunilla Jansson; Thérèse Maxelius; [2010]
  Nyckelord :stadsmiljö; flöden; aktiviteter; barriärer; attraktivitet; byggnader; västra hamnen; h ; Social geography; Socialgeografi; Town and country planning; Stads- och glesbygdsplanering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: H+ Tunneln till framtiden? En fallstudie i skapande av levande stadsmiljö Nivå: Kandidatuppsats Författare: Boson, Mats; Jansson, Gunilla; Maxelius, Thérèse Handledare: Eskilsson, Lena; Thufvesson, Ola Problem: Det är svårt att definiera exakt hur en stad ska byggas för att bli attraktiv. I dagspressen går det att följa debatter om hur människor anser att visionerna för stadsbyggnation många gånger är allt för högtflygande. LÄS MER

 5. 5. Att Gå Över Gränsen - En utredning om nationsöverskridande samarbeten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Karin Henriksson; Malin Sylvén; Madeleine Albrektson; [2009]
  Nyckelord :destinationsutveckling; destinationssamarbete; gränsöverskridande samarbete; drivkrafter; fördelar; kultur; samordning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Development cooperation; Utvecklingssamarbete; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: To Cross the Line. An Examination of Cross-Boarder Cooperations Authors: Madeleine Albrektson, Karin Henriksson and Malin Sylvén Tutors: Lena Eskilsson and Ola Thufvesson Keywords: Place marketing, destination cooperation, cross-boarder cooperation, driving forces, advantages, culture, coordination Statement of purpose: Our aim is to gain a deeper understanding of how a cross-boarder cooperation between two destinations can take shape within the tourism area. LÄS MER