Sökning: "omvårdnad av medvetslös"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden omvårdnad av medvetslös.

 1. 1. Omvårdnad vid postoperativ excitation hos hund : en kvalitativ studie bland djursjukskötare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Holmqvist; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :djuromvårdnad; postoperativ; excitation; hund; narkos; uppvak; anestesi; komplikation; journalföring;

  Sammanfattning : Postoperativ excitation är en komplikation som sällan diskuteras. Ett av stadierna en patient genomgår vid uppvak från anestesi är excitationsstadiet och i detta stadie finns risk att postoperativ excitation uppstår. LÄS MER

 2. 2. Bilden av den medvetslösa patienten. Intensivvårdssjuksköterskors beskrivningar av hur de lär känna den medvetslösa patienten.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Kjellberg; [2012-09-07]
  Nyckelord :caring; family; intensive care; knowing the patient; unconscious; unresponsive;

  Sammanfattning : Introduktion: Att lära känna patienten innebär både att lära känna patienten som person och att lära känna patientens fysiska reaktionsmönster. Att möta patientens livsvärld innebär att både patientens, de närståendes och sjuksköterskans perspektiv inkluderas och förstås som ett sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Den goda sömnen : Anestesisjuksköterskors upplevelser av att ge god sömn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Katarina Helmersson; Helena Linder; [2010]
  Nyckelord :generell anestesi; bispektral index; awareness; monitorering; perioperativ omvårdnad; sömn;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskans arbetsområden förutsätter kunskaper i både det omvårdnadsvetenskapliga och det medicinska området. En operation innebär att patienten ”lägger sitt liv” i någon annans händer och ger sitt förtroende till sjukvårdspersonalen och deras yrkeskunskaper. LÄS MER

 4. 4. Vårdrelationens betydelse vid omvårdnad av intensivvårdspatienten

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Elisabeth Lindberg; [2007-02-01]
  Nyckelord :Intensive care nurse; nurse patient relation; nurse patient interaction;

  Sammanfattning : Att bli svårt sjuk eller skadad innebär, förutom det fysiska traumat, också att vi blir utelämnade till dem som skall vårda oss. För att patient och närstående skall uppleva trygghet i vårdsituationen är det viktigt att sjuksköterskan har förmåga att se och bekräfta patienten och de närstående i deras lidande. LÄS MER