Sökning: "perception of reality"

Visar resultat 21 - 25 av 281 uppsatser innehållade orden perception of reality.

 1. 21. Patienters upplevelser kring tvångsåtgärden fastspänning i den psykiatriska slutenvården : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maya Bonander; Nadia Liberg Bruhner; [2019]
  Nyckelord :Beltbed; Psychiatric inpatientcare; Psychiatric nursing; Restraint; The patient´s experience; Bältessäng; Fastspänning; Patienters upplevelser; Psykiatrisk omvårdnad; Psykiatrisk slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fastspänning i en bältessäng är relativt vanligt förekommande i Sverige och flera andra länder inom den slutna psykiatriska vården. Forskning kring sjuksköterskors upplevelse om fastspänning visar på att det dels uppfattas som någonting etiskt svårt, samtidigt anses fastspänning vara någonting nödvändigt ur en säkerhetsaspekt. LÄS MER

 2. 22. Danger prediction by modern technology : The role of wearable technology in improving workers’ situational awareness in hazardous industries

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Simon Lars Johan Larsson; [2019]
  Nyckelord :danger prediction; wearable technology; workers situational awareness; hazardous industries;

  Sammanfattning : The health and safety of workers is critically important to all companies, especially those operating in hazardous environments.  Companies typically rely on an array of personal protective equipment to help ensure the safety of their workers, however as technology evolves, a new generation of devices are helping revolutionize the industry. LÄS MER

 3. 23. Att arbeta inom socialtjänsten : En studie om medias framställning av socialarbetares arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Magdalena Green; Zandra Östergren; [2019]
  Nyckelord :Work environment; health; mass media; Social worker; Social services; Arbetsmiljö; Hälsa; Massmedia; Socialarbetare; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Att massmedia är med och skapar allmänhetens uppfattning om verkligheten är kanske inget man tänker på dagligen. Massmedia har utifrån sina gestaltningar en stor makt att påverka hur allmänheten tolkar olika samhällsfenomen. LÄS MER

 4. 24. How does that make you feel?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Thörn; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; klimatfrågan; klimatkommunikation; känslor; visualisering;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur klimatfrågan framställs visuellt hos två konton på Instagram. Undersökningen sker genom en visuell analys där konstruktionen av positiva känslor analyseras. LÄS MER

 5. 25. Constancy and Change Coexist: Chinese Filial Piety in the Era of Modernization

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Junhua Zhu; [2019]
  Nyckelord :Left-behind Elderly; Empty Nester; Filial Piety; xiao; Social Changes; China; Social Sciences;

  Sammanfattning : The world has witnessed a rapidly aging China and as a result of the social changes, numerous elderly people are living alone in rural and urban areas. No matter how they have been termed, the reality about the contemporary Chinese elders is that their needs for care is unlikely to be met. LÄS MER