Sökning: "personlig lämplighet"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden personlig lämplighet.

 1. 1. Personlig lämplighet, vad är det? - En studie över begreppet personlig lämplighet, hur det får tillämpas i en anställningsprocess och ifall det finns några begränsningar genom diskrimineringsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jenny Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Personlig lämplighet; Rekrytering; Diskriminering; Personal suitability; Recruitment; Discrimination.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i Sverige är att det råder fri antagningsrätt. Denna rättssystematiska utgångspunkt gäller så länge det inte finns några rättsliga inskränkningar. Saknas begränsningar, så är det med andra ord upp till arbetsgivaren att bestämma vem och hur han vill anställa. LÄS MER

 2. 2. "Ofta så handlar det ju inte om att det är bristande kunskap utan det är besvärliga människor helt enkelt, krångliga människor". : En kvalitativ studie om urvalsprocessen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Bevin; Josefine Hellström; [2017]
  Nyckelord :Urvalsprocessen; rekryteringsprocessen; personlig lämplighet; bedömning; felrekrytering;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har till syfte att undersöka hur rekryterare går tillväga vid bedömning av kandidater för att undvika att rekrytera personer med olämpliga personliga egenskaper. I studien avser vi att undersöka hur rekryterare går tillväga i urvalsprocessen för att undvika att rekrytera personer med olämpliga personliga egenskaper, ifall det finns skillnader mellan tillvägagångssätt i urvalsprocessen hos rekryterare som arbetar i offentliga verksamheter kontra rekryterare som arbetar inom privatägda företag, vilka personliga egenskaper rekryterare ser som motsats till olämpliga personliga egenskaper, det vill säga vilka egenskaper rekryterare värderar högt samt vilka erfarenheter kring att göra en slutgiltig bedömning det finns hos rekryterare. LÄS MER

 3. 3. "Vi lägger för denna befattning stor vikt vid personlig lämplighet" : Kandidatuppsats om användandet av begreppet personlig lämplighet vid rekrytering i offentlig sektor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Eriksson; [2017]
  Nyckelord :recruitment processes; evaluation; personal suitability; discrimination; public sector; objective grounds;

  Sammanfattning : The recruitment processes include evaluation of candidates’ qualifications where the employers got the opportunity to base their recruitment decisions on personal suitability. Although the personal suitability often is used in recruitment decisions there is a lack of legal definition of what is comprised within the term personal suitability. LÄS MER

 4. 4. Personlig lämplighet - En jämförelse av begreppet i avgöranden hos Statens överklagandenämnd och i diskrimineringsmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Fyr; [2016]
  Nyckelord :Personlig lämplighet; anställningsbeslut; överklagande; statlig anställning; diskriminering. Personal suitability; employment decisions; appeal; state job; discrimination.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudregeln när det kommer till anställningsbeslut i Sverige är att arbetsgivaren är fri att välja den som hen finner mest lämpad. Den här principen inskränks dock dels av diskrimineringslagen som stället krav på att anställningsbeslutet inte är diskriminerande, dels av kraven i regeringsformen på att anställningsbeslut i staten endast ska grunda sig på sakliga grunder. LÄS MER

 5. 5. "Kompetensen är biljetten in..." (men personligheten avgör allt) : Rekryterares upplevelser av hur de bedömer personlig lämplighet när formell kompetens är uppnådd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hannah Schaffer; [2016]
  Nyckelord :rekryterare bedömning personlig lämplighet sökande bemanning ingenjör;

  Sammanfattning : .... LÄS MER