Sökning: "personlighetspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet personlighetspsykologi.

 1. 1. Socialpsykologisk vy på självet : En kvantitativ analys av personlighet och identitetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Raber Hamad; [2018]
  Nyckelord :HEXACO; personality; DIDS; identity facets; affects; Personlighet; identitet; identitetsutveckling; självet; HEXACO; DIDS; femfaktorteorin; självet; psykologi; sociologi; personlighetspsykologi; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de individuella skillnaderna i hur personlighet påverkar identitetsutvecklingen. ”Honesty-humility (H), Emotionality (E), Extraversion (X), Agreeableness versus Anger (A), Conscientiousness (C) och Openess to Experience (O)” förkortas till HEXACO och används för att definiera personlighet. LÄS MER

 2. 2. ADHD och de fem personlighetsdimensionerna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Engdal; [2015]
  Nyckelord :ADHD; Personality; Big Five Theory; Extraversion; Neuroticism; Agreeableness; Conscientiousness; Openness; ADHD; Personlighetspsykologi; Personlighet; Femfaktorteori; Karaktärsdrag; Personlighetsdrag;

  Sammanfattning : Forskningen kring sambandet mellan ADHD och olika personlighetsdrag är fortfarande begränsad. Syftetmed den föreliggande studien var att undersöka skillnader inom de fem personlighetsdimensionerna (Big Five) mellan personer med en ADHD diagnos och de utan diagnos i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av coaching och samtal för kvinnors självkänsla

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Christina Winterfell; [2014]
  Nyckelord :coachingpsykologi; personlighetspsykologi; psykologi; coaching; samtal; självkänsla; självbild; självet; kvinna;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att ta reda på om mina kvinnliga informanter upplevde en ökad/ förbättrad självkänsla under coaching/ samtal. Vidare var syftet att belysa den ökade positiva ökade välbefinnandet av coaching och samtal ur individ synpunkt. LÄS MER

 4. 4. Psykopatologi hos schimpans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karin Sjöstrand; [2010]
  Nyckelord :schimpans; psykopatologi; stereotypi; diagnostik; behandling;

  Sammanfattning : Schimpanser hålls i fångenskap av många anledningar. I många fall är deras miljö för undermålig för att tillfredsställa ens deras mest basala behov. Som respons på detta utvecklar de ofta ett stört beteende som yttrar sig i stereotypier och annat psykologiskt onormalt beteende. LÄS MER

 5. 5. Blir musiklärare nervösa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jesper Zels; [2010]
  Nyckelord :musiklärare; nervösitet; ångest; prestationsångest; coping;

  Sammanfattning : Jag har som instrument- och ensemblelärare egna erfarenhet av nervositet och prestationsångest inför lektioner med mina elever och undrar om jag är ensam med dessa känslor. Jag har valt att fördjupa mig i begreppen stress, nervositet, ångest och coping genom att läsa litteratur inom personlighetspsykologi, klinisk psykologi, socialpsykologi, arbetspsykologi, idrottspsykologi, kognitiv psykologi och motivationspsykologi. LÄS MER