Sökning: "privat utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden privat utbildning.

 1. 1. Upplevelser av ett hälsofrämjande ledarskap bland chefer på Sparbanken Rekarne : Bedrivande av ett hälsofrämjande ledarskap hos en privat aktör

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mattias Fredlund; [2020]
  Nyckelord :control; demand; health promotion; leadership; participation; support; delaktighet; hälsofrämjande; kontroll; krav; ledaskap; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Problemformuleringen visar på att det fortfarande inte finns tillräckligt med forskning kring det hälsofrämjande ledarskapet. Bakgrunden tar upp arbetets betydelse för folkhälsan med ur ett nationellt perspektiv, men även internationellt. LÄS MER

 2. 2. Det ska vara lätt att göra rätt - om kommunalt klimatarbete för att minska invånares klimatpåverkan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Strid; [2020]
  Nyckelord :climate change mitigation; local action; municipality; emission reduction; climate actions; climate policy; citizen participation; consumption; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Despite the fact that local and household levels are causing large amounts of the greenhouse gas emissions in Sweden, global climate policy has mainly focused on international and national solutions when coping with climate change mitigation. The aim of this study is to unearth and discuss measures that municipalities can use in order to mitigate the climate impact of their citizens. LÄS MER

 3. 3. The key to satisfaction in distance education : A qualitative study of how to achieve student satisfaction in distance-based education.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Daniel Johansson; Filip Smith; [2020]
  Nyckelord :E-learning; Interaction; Satisfaction; Distance Education; Expectation-confirmation theory; E-lärande; Interaktion; Nöjdhet; Distansutbildning; Expectation-confirmation theory;

  Sammanfattning : E-learning is something that has grown very fast for many years as today's technology is constantly evolving and gives us new opportunities. E-learning enables distance education in many ways and does this regardless of time and space. It represents a large part of today's education and therefore quality is important. LÄS MER

 4. 4. Kadmium i grundvattnet i området kring Rörums Fur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anita Bauer-Lindgren; [2020]
  Nyckelord :groundwater; cadmium; Cambrian sandstone; alum shale; Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Cadmium poses a threat to both human health and the environment. In this study, cadmium levels in groundwater in the area around Rörums Fur in the municipality of Simrishamn, Sweden, and their potential sources were mapped, with the aim of getting an overview of the cadmium situation in the area. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av vård vid katastrofer och allvarliga händelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Bryhn; Moa Lindström; [2020]
  Nyckelord :Disaster; Experiences; Nurses; Nursing care; Allvarlig händelse; Erfarenheter; Katastrof; Omvårdnad; Sjuksköterskor och Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Sverige har ett ansvar att erbjuda god hälso- och sjukvård, även vid katastrofer och allvarliga händelser. För att detta ska kunna uppnås behöver sjuksköterskor kunskap för att känna sig säkra på sitt arbete. LÄS MER