Sökning: "privat utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden privat utbildning.

 1. 1. Det politiska äktenskapet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Wilke; [2019-06-27]
  Nyckelord :makt; Pompeius; politisk maktkamp; kvinnor i antiken; ;

  Sammanfattning : Pompeius Magnus fem äktenskap är ett mycket tydligt exempel på hur iden med det politiska äktenskapet kunde te sig under senrepubliken och bildar därmed bakgrund till denna uppsats. Jag har två syften med uppsatsen: Det första är att granska och undersöka vilka fördelar Pompeius ville uppnå, i den politiska maktkampen, med varje äktenskap. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser och förhållningssätt i mötet med suicidnära patienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Izabella Gustafsson Sunnaas; Therese Johansson; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; suicid; suicidnära; sjuksköterskan; upplevelser; vårdmöte; lidande;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett globalt växande problem som berör många individer. Det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och suicid och risken att drabbas av psykisk ohälsa är 50% under en livstid. Sjuksköterskan bär ett ansvar för patienten och dess omvårdnad och bör i sin profession se till patientens unika värld. LÄS MER

 3. 3. På gränsen mellan personligt och privat : En intervjustudie om lärarrollen i sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emil Niklasson; Sanna Vanno; [2019]
  Nyckelord :Sex- och samlevnadsundervisning; sex; gränsdragning; personligt; privat; lärarroll; rollutövande; dramaturgiska perspektivet;

  Sammanfattning : Det svenska samhället kan idag beskrivas som genomsexualiserat. Trots detta anses det personliga sexet fortfarande vara en privat fråga och något varje individ förväntas hålla för sig själv. LÄS MER

 4. 4. Why do you share? An exploratory study on attitudes towards collaborative consumption among young adults in Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Josefine Henman; [2019]
  Nyckelord :Collaborative consumption; attitudes and motivations; young adults; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Collaborative consumption – i.e. sharing, renting, trading and swapping things instead of owning them – has in previous years emerged as an alternative consumption mode, assumed by many to be less resource demanding and more sustainable than current consumption patterns. LÄS MER

 5. 5. FÖRSKOLLÄRARENS STRATEGIER I KONFLIKTHANTERING : Och hur förskollärarna motiverar sina val av strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Ulstrup; Legrèn Viktoria; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; Strategier; konflikthantering och motivering;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte var att öka kunskaper om hur förskollärare arbetar med konflikthantering. Ur syftet formulerades två frågeställningar: Vilka strategier beskriver förskollärarna att de använder sig av i arbetet med konflikthantering? hur motiverar förskollärarna sina val av strategier?   Metoden i det självständiga arbetet var en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare på tre olika förskolor, en privat förskola och två kommunala förskolor. LÄS MER