Sökning: "producenter"

Visar resultat 1 - 5 av 558 uppsatser innehållade ordet producenter.

 1. 1. Sampling inom Hiphop : En Analytisk Studie av Samplingsanvändning inom Hiphop: Historisk Översikt, Nutida Praktik och Framtida Potential

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Timmie Farby Måssebäck; [2024]
  Nyckelord :Sampling; Hiphop; AI; Samplingshistoria; Musikskapande;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar och kartlägger samplingens och hiphopens historiska uppkomst, redovisar hur nutiden ser ut och landar i kvalificerade antaganden om samplingens framtid i relation till AI. Syftet har varit att förstå hur historien och nutiden potentiellt kan påverka framtiden inom AI-baserad samplingskonst. LÄS MER

 2. 2. Från idé till färdig saga på tjugo minuter : En studie av AI-genererad barnlitteratur i podcasten "Magiska godnattsagor"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Sabina Larsson; [2024]
  Nyckelord :Magiska godnattsagor; litteratursociologi; artificiell intelligens; barnlitteratur; saga.;

  Sammanfattning : Många har åsikter kring AI och litteratur men vad är det som faktiskt händer i en litterär skapandeprocess där AI-verktyg används? Detta är en uppsats som undersöker de barnlitterära AI-sagorna i podcasten ”Magiska godnattsagor”. Syftet är att beskriva och förstå AI-sagorna som fenomen och hur historien i Den magiska pinnen formas från idé till färdig saga genom det kollektiva skapandet mellan barns idéer, AI som genererar texten och redigeringen av podcastens vuxna producenter. LÄS MER

 3. 3. Har miljöfaktorer betydelse när konsumenter väljer livsmedel? En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Evelina Pettersson; Madelene Heikkinen; [2024]
  Nyckelord :Environment; food choices; consumers; Miljö; livsmedelsval; konsumenter;

  Sammanfattning : Bakgrund Livsmedelsval som människor gör påverkar både hälsan och miljön. FN:s klimatpanel har fastställt att de globala utsläppen behöver minska med nästan 50% fram till 2030. Det krävs att konsumenter reflekterar över sina livsmedelsval för att samhället ska uppnå en mer hållbar konsumtion och produktion. LÄS MER

 4. 4. Övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller: En kvalitativ studie om cirkulära affärsmodeller i textil- och modebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nellie Falck; Moa Persson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; cirkularitet; modebranschen; second hand; hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med följande empiriska studie är att beskriva och undersöka hur en cirkulär affärsmodell kan se ut inom textil- och modebranschen samt vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att driva och implementera en lönsam cirkulär affärsmodell. För att uppnå syftet har en kvalitativ metod använts, där datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med en respondent från näringslivet, två från utbildningssektorn samt en från en statlig myndighet. LÄS MER

 5. 5. Märkning av fiskeredskap – På väg mot hållbart fiske, hav, miljö

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Paula Martinez Martinez; [2023-06-14]
  Nyckelord :Fiskeredskap; Märkning; Styrning; Hållbara hav;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen hur märkning kan bidra till en minskad avfallsproduktion, illustrerat av en studie om märkning av fiskeredskap. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter är reglering och beslutsteori, vilka beskriver varför det tenderar att bli mer reglerat i samhället och hur beslut fattas och varför. LÄS MER