Sökning: "producenter"

Visar resultat 1 - 5 av 481 uppsatser innehållade ordet producenter.

 1. 1. LIVET SOM EN SCEN - En kvalitativ intervjustudie av hur influencers yrke påverkar deras vardagliga liv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nadine Gustafsson; [2022-02-24]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; marknadsföring; plattformar; medieproduktion; producenter; innehålls-producenter; amatörkultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur influencer-yrket påverkar influencers och deras familjers vardagsliv. Det finns inte mycket forskning kring detta, vilket gör att denna studie kommer fokusera på tidigare forskningsgap inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Biologisk bekämpning av rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi & Meloidogyne fallax

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ellen Johansson; [2022]
  Nyckelord :Växtparasitära nematoder; Sedentära nematoder; Tillsättande biologisk bekämpning; Pasteuria spp.;

  Sammanfattning : Bland de växtparasitära nematoderna är släktet rotgallnematoder ett av de ekonomiskt sett mest betydelsefulla. I Sverige har ett flertal arter av rotgallnematoder påträffats och bland de som senast påträffats hör Meloidogyne chitwoodi och M. fallax som upptäcktes i Sverige år 2017 respektive 2018. Meloidogyne chitwoodi och M. LÄS MER

 3. 3. Optimisation of an ultrafiltration unit on a bench-scale pilot plant - A comparison between carbon and sand filtrate

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Philip Warman; [2022]
  Nyckelord :Drinking water; Ultrafiltration; Coagulation flocculation; pH; Alkalinity; Dricksvatten; Ultrafiltrering; Koagulering flockning; pH; Alkalinitet;

  Sammanfattning : Kommunalförbundet Norrvatten är en av Sveriges största producenter av dricksvatten och förser över 50 miljoner vatten till över 700 000 invånare i norra Stockholm. Vattnet är renat i Görvälnverket som har sedan år 2016 planlagt en expansion av verkets kapacitet och kvalité. LÄS MER

 4. 4. I en tid av mockumentalitet : ontologisk otydlighet i P3 Serie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Emelie Bronstorp; [2022]
  Nyckelord :Sveriges Radio; P3 Serie; Mockumentär; Fiktion; Mockumentalitet; Ontologisk otydlighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag finns det allt fler tv-serier och filmer som rör sig i gränslandet mellan dokumentär (berätta sanningsenlig fakta) och fiktion (påhittat drama). Det innebär att det är upp till publiken att avgöra vad som är sant och vad som är påhittat. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering och säkerhetsoptimering av produktion och robotcell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Karolin Pasciak; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jackon AB i Skövde tillverkar cellplast och är en av Europas ledande producenter av isolering. Tillverkningsprocessen påminner om bakning. Råmaterial hanteras, expanderas och formas för att sedan skäras upp med hjälp av glödtråd och paketeras. Innan paketering utföras kvalitetskontroller genom provtagning av färdiga skivor. LÄS MER