Sökning: "profil marknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden profil marknaden.

 1. 1. Att förändra utan att förstöra : En intervjuundersökning om hur externa byråer arbetar med rebranding

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Aylin Bayar; Tilde Bergman; [2019]
  Nyckelord :Rebranding; advertising- and design agency; visual identity; graphic elements; Rebranding; reklam- och mediabyrå; visuell identitet; grafiska element;

  Sammanfattning : Companies are required to have the ability to be attractive because of today's intense market. They have to constantly make sure that their visual elements and graphic profile are related to the current market conditions. LÄS MER

 2. 2. En effektiv reglering eller en oförändrad reklammarknad? - En studie om förhållandet mellan riktad onlinereklam och GDPR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Walldnö; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; marknadsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utröna om General Data Protection Regulation (nedan GDPR) kommer påverka riktad onlinereklam samt undersöka om riktad onlinereklam är ett problem som behöver lagreglering. Uppsatsen har utgått från en rättsdogmatisk metod. LÄS MER

 3. 3. Varumärkets visuella identitet – en studie om hur rebranding påverkar konsumenternas uppfattning med exempel av ett svenskt varumärke Tretorn.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Klaudia Witowska; [2018]
  Nyckelord :Varumärkesidentitet; grafisk design; visuell identitet; rebranding; påverkan; konsumentbeteende; Tretorn;

  Sammanfattning : Dagens företag måste anpassas till grafiska trender för att bevara en uppdaterad och fräsch image samt behålla sin position på marknaden. För att göra detta måste företagens grafiska profil ses över och uppdateras regelbundet för att säkerställa att den följer aktuella trender och kan tilltala den tänkta målgruppen. LÄS MER

 4. 4. Segmentering av kontorshotell i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Abrahmsén; Clas Westerberg; [2018]
  Nyckelord :Workspaces; Coworking; Market segmentation; Digital representation; Arbetsplatser; Coworking; Marknadssegmentering; Digital representation;

  Sammanfattning : Marknaden för delade arbetsplatser har fått se en snabb tillväxt under senare år. Delvis kan detta förklaras med den ansenliga tillväxten av informationsteknologier. Dessa har till viss del förändrat hur vi lever, men fundamentalt förändrat hur och var vi önskar arbeta. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation med genusperspektiv i ett modesammanhang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jasmine Söderström; Julia Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Advertising; Communication; Fashion; Gender; Stereotype; Genus; Kommunikation; Marknadsföring; Mode; Stereotyper;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur man kan arbeta med kommunikation och genusfrågor i ett modesammanhang, vilken respons och effekt kommunikationen kan leda till samt om denna kommunikation kan bidra med konkurrensfördelar hos modeföretag. I arbetet undersöks hur ett modeföretag arbetar med genusfrågor och genusorienterad kommunikation samt vilken respons kommunikationen kan få, med fokus på den kvinnliga konsumenten som mottagare på marknaden. LÄS MER