Sökning: "rätt till sin kropp"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden rätt till sin kropp.

 1. 1. Livet är för kort att runka sönder - En kritisk diskurspsykologisk studie av manlig sexualitet i en svensk NoFap-diskurs på Flashback

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Torbjörn Skoglund Nyberg; [2020]
  Nyckelord :avhållsamhet; kritisk diskurspsykologi; maskulinitet; onani; pornografi;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker med en kritisk diskurspsykologisk ansats hur män i en svensk NoFap-diskurs på Flashback konstruerar maskulinitet. NoFap är en amerikansk plattform som rekommenderar framförallt män att avstå från pornografi och onani under en period för att förbättra sin sexuella hälsa. LÄS MER

 2. 2. Naturen och föreningslokalen : Om offentliga rum och platsskapande processer i grannskapsplanerade bostadsområden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elin Rosendahl; [2020]
  Nyckelord :Offentliga rum; globalisering; grannskapsplanering; platsskapande;

  Sammanfattning : 75 procent av dagens bostadsbestånd byggdes under 1940–1970, en period då idealet om grannskapet präglade planeringen. Idealet innebar att nya bostadsområden skulle fungera som självförsörjande enklaver med en stark gemenskap bland de boende. LÄS MER

 3. 3. Att se och stötta utsatta skolelever : En kvalitativ studie om sju skolkuratorers erfarenheter av elevers utsatthet för hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Farahedeba Charkhy Habib; Anna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Honor-based violence; Honor-related violence.; Hedersvåld; hedersrelaterat våld; hedersproblematik; elever som utsatts för hedersrelaterat våld; kuratorers arbete mot heder i skola.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie beskriver hur sju skolkuratorer i södra Sverige uttrycker och förmedlar sina erfarenheter samt strategier för stödinsatser och upptäckt av elever som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld. Studiens frågeställningar belyser de olika definitionerna av begreppet hedersrelaterat våld, vilka kännetecken som informanterna kan koppla till våldet samt hur de kan stödja de elever som är eller blivit utsatta av hedersrelaterat våld. LÄS MER

 4. 4. Idrottares upplevda kunskaper om kost kopplat till kroppsuppfattning : En intervjustudie med unga idrottare

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Marina Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :attityd; kostbeteende; kostunskap; kroppsuppfattning; idrottsnutrition; idrottsprestation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Idrott på elitnivå definieras sällan som hälsosamt. Individer som utvecklar en elitidrottskarriär, ställs inför olika val och ofta kan dessa val vara avgörande för såväl hälsan som för den idrottsliga prestationen på såväl kort som lång sikt. LÄS MER

 5. 5. Normkritisk medvetenhet och oro : En kvalitativ studie om förskollärares arbete att stärka barns förståelse för integritet och den normkritiska praktikens komplexitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cathrin Gardeblad; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Normkritiskt perspektiv; normkritisk pedagogik; förskola; förhållningssätt; integritet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar om barns integritet och hur förskollärare ser på den undervisning som fokuserar på barns integritet, och rätt att bestämma över sin egen kropp. Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer med åtta yrkesverksamma förskollärare. LÄS MER