Sökning: "röstbesvär"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet röstbesvär.

 1. 1. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER

 2. 2. Röstpåverkan hos vuxna och äldre ungdomar med utvecklingsstamning: en deskriptiv studie om samförekomst

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Sara Jönsson; Gabriella Swanteson; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med studien var att undersöka och beskriva talrösten hos vuxna och äldre ungdomar med utvecklingsstamning, samt identifiera vad kliniker och forskare behöver vara uppmärksamma på gällande röstens och stamningens samverkan. Metod. En enkätstudie och tre fallstudier genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering och effektmätning av en tre timmar lång röstutbildning för universitetslärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Egil Tehler; Lartaud Mirva; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Universitetslärare har ett röstkrävande yrke. På grund av hög röstbelastning är det vanligt att lärare får besvär med sin röst och behöver uppsöka vård. För att minska röstbesvär hos lärare behövs det utvärderade förebyggande insatser. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsförlagd utbildnings påverkan på rösten : hos förskollärarstudenter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Maja Andersson; Adam Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Röstbesvär; Verksamhetsförlagd utbildning; Förskollärarstudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund Förskollärare är högt representerade bland patienter med röststörning på logoped-mottagningar vilket kan kopplas till långvarigt röstanvändande och belastande omgivningsfaktorer. Redan under utbildningen börjar röstbesvär uppkomma hos många studenter och detta verkar öka i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). LÄS MER

 5. 5. Upplevda röstbesvär hos universitetslärare : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Erika Snellman; Frida Widlöf; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Läraryrket är ett av de mest röstkrävande yrkena. Den höga röstbelastningen och de höga kraven som ställs på lärares röster resulterar i att lärare i högre grad än andra drabbas av röstbesvär. Universitetslärare är ett yrke som hittills inte blivit tillräckligt undersökt gällande förekomst av röstbesvär. LÄS MER