Sökning: "säkerhetstänkande"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet säkerhetstänkande.

 1. 1. Arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Arash Badeie; Morsal Sarwari; Sally Sincar; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; byggarbetsplatsolyckor; säkerhetstänkande; arbetsmiljösäkerhet;

  Sammanfattning : Arbetstagare inom byggbranschen har dubbelt så hög risk att råka ut för olyckor i jämförelse med andra branscher. Säkerheten och arbetsmiljön har brister som måste åtgärdas för att uppnå ”nollvision” -målet så att ingen ska skadas eller dö på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar SBAR patientsäkerheten?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Åsa Berglund; Erik Engström; [2018]
  Nyckelord :SBAR; Dokumentation; Patientsäkerhet; Överrapportering; Sukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation sker hela tiden inom hälso- och sjukvården. För att undvika att information ska försvinna vid kommunikation mellan vårdgivare kan det strukturerade kommunikationshjälpmedlet SBAR användas. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors upplevelser av samarbete med obstetriker inom förlossningsvården. En intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Simonsson; Lisa Larsdotter; [2016]
  Nyckelord :Samarbete; barnmorskor; obstetriker; gemensamt mål; förlossningsvård; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkare och barnmorskor ser olika på hur det gemensamma målet frisk kvinna, friskt barn och en för kvinnan positiv upplevelse av förlossningen ska uppnås. Syfte: Att belysa barnmorskors upplevelser av samarbete med obstetriker inom svensk förlossningsvård. LÄS MER

 5. 5. Det är väl lärarens ansvar? : En studie om hur rektorer uppfattar sitt ansvar för säkerhetsarbetet i kemiundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Gerd Persson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag försökt belysa vad rektorer kan om de lagar och förord-ningar som ska styra säkerhetsarbetet i skolans kemiundervisning och hur detta tillämpas i praktiken. Studien har genomförts i enkätform där 107 lärare och 77 rektorer har svarat på frågor om bl.a. LÄS MER