Sökning: "samarbete sjuksköterska- undersköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden samarbete sjuksköterska- undersköterska.

 1. 1. Erfarenheter av att möjliggöra äldre personers delaktighet : parintervjuer med sjuksköterskor och undersköterskor

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Felicia Luu; Malin Rådström; [2022]
  Nyckelord :Geriatrik; Multisjuk; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård på en geriatrisk slutenvårdsavdelning utförs teambaserat där sjuksköterska och undersköterska utgör ett subteam. Vården av den äldre personen utgår från ett personcentrerat förhållningssätt där patientdelaktighet är en viktig del. LÄS MER

 2. 2. Intresset för samarbete mellan automationsindustrin och offentlig vård : Är en testbädd ett för ändamålet lämpligt innovationsverktyg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sony Jonsson; Emma Oller Westerberg; Cornelia Svärdström; [2020]
  Nyckelord :Automation; automation solutions; hospital automation; swedish hospital; public procurement; Automation; automationslösningar; vårdautomation; industri; industriautomation; sverige; svensk vård; vård; vårdinnovation; samarbete; vårdproblematik; personalbrist; sjuksköterska; undersköterska; testbädd; offentlig upphandling; hinder för automation; möjligheter automation; hinder samarbete; möjligheter samarbete; inkubator; inkubator vård; testbädd vård; testbädd automation;

  Sammanfattning : Personnel shortages and ineffective healthcare is a global problem. While other industries have used automation and robotics to solve similar problems, the number of automation solutions linked to basic care in Swedish public hospitals remains low. LÄS MER

 3. 3. The practice of compromise : Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att arbeta i en IVA-modul

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Dragana Milesic; Erika Peters; [2015]
  Nyckelord :intensive care nurse; ICU; environment; single-bed room; work environment; staff cooperation; qualitative;

  Sammanfattning : De senaste åren har forskning runt miljöns betydelse för patientens välbefinnande och tillfrisknande tagit fart. Medvetenhet om närståendes betydelse för den kritiskt sjuke har också ökat. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar om omvårdnadens innehåll och arbete : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elisabet Hoffer; Veronica Björk; [2014]
  Nyckelord :nursing; caring; qualitative nursing; registered nurse; certified nurse assistant; work tasks; Omvårdnad; god omvårdnad; sjuksköterska; undersköterska; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnad är ett ord som kan ha flera olika betydelser, det kan vara ett verb som något man utövar eller en synonym med kunskap som något som erhålls. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vad sjuksköterskor och undersköterskor ansåg inbegripas av begreppet omvårdnad och “god omvårdnad” samt vad för arbetsuppgifter de olika yrkeskategorierna utförde inom ramen för omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Undersköterskans upplevelser av sjuksköterskans ledarskap i hemtjänst

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofie Johansson; Pamela Lukacs; [2013]
  Nyckelord :samarbete; ledarskap; Innehållsanalys; kommunikation; undersköterska; sjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans ledarskap är väsentligt för att främja evidensbaserad omvårdnad när det gäller kvalitén i omvårdnaden kring patienten. Sjuksköterskans ledarskap syftar till att ta vara på undersköterskornas kompetens och tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål. LÄS MER