Sökning: "Geriatrik"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Geriatrik.

 1. 1. Arbetsledande sjuksköterska, en roll att växa i : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Stina Jonsson; Maria Lagergren; [2023]
  Nyckelord :qualitative method; leadership; nursing; teamwork; mentoring; kvalitativ metod; ledarskap; sjuksköterska; teamarbete; mentorskap;

  Sammanfattning : Det är en brist på sjuksköterskor och det råder en hög personalomsättning i vården. Sjuksköterskan har en arbetsledande roll för omvårdnaden och för teamet, där det inom den geriatriska vården är fokus på teamarbetet. Nyexaminerade sjuksköterskor har behov av stöd i form av till exempel mentorskap för att landa i sin roll. LÄS MER

 2. 2. Hur fysioterapeuter inom primärvård och geriatrik förhåller sig till vedertagna träningsprinciper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Jens Edström; Thomas Öhlin; [2023]
  Nyckelord :Physical therapy; primary care; geriatrics; exercise; Fysioterapi; primärvård; geriatrik; träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Fysisk träning är en viktig del av dagens rehabiliterings-paradigmer. Träning leder inte bara till bättre hälsa och förebyggande av sjukdomar; träning ökar dessutom psykiskt välmående. LÄS MER

 3. 3. ”Då lyfter taket!”: Pensionärer och Körsång : En kvalitativ studie om äldre människors upplevelse av körsång

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :irma haag; [2023]
  Nyckelord :Geriatrik; körsång; fritidssysselsättning; välmående;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pensionärers upplevelse av körsång för att belysa vikten av fritidssysselsättning för våra äldre. Datainsamlingen bestod av 7 intervjuer med pensionerade människor som aktivt deltog i körsång. Inga kriterier på hur länge de varit pensionerade eller hur länge de sjungit i kör ställdes. LÄS MER

 4. 4. Den äldre personens upplevelse av omhändertagandet vid ambulanssjukvård : En kvalitativ intervjustudie utförd på särskilt boende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Lisa Curvale Fribing; Nina Asklöf; [2023]
  Nyckelord :Ambulance care; Elderly; Experience; Geriatrics; Nursing; Nursing home; Ambulanssjukvård; Geriatrik; Omvårdnad; Särskilt boende; Upplevelse; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund Majoriteten av de personer som vårdas av ambulanssjukvården är över 65 år. Under 2020-talet kommer den äldre befolkningen fortsätta att öka. Detta har gjort att efterfrågan på ambulanssjukvård och akutsjukvård vuxit och kommer att växa. LÄS MER

 5. 5. Ensamhet hos äldreErfarenheter från chefer inom äldreomsorgen

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Lisabet Lindbäck; [2022]
  Nyckelord :Folkhälsovetenskap; Geriatrik; Prevention; Sociala bestämningsfaktorer för hälsa; Social isolering.;

  Sammanfattning : Personer som bor på äldreboende uppger sig vara ensamma vilket visat sig ha ett samband med sjukdom och ohälsa. Hur enhetschefer på äldreboenden arbetar med att förebygga ensamheten hos äldre kan vara avgörande för att förbättra hälsan hos gruppen och skapa förutsättningar för jämlik hälsa i hela befolkningen. LÄS MER