Sökning: "semiotic text and image analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden semiotic text and image analysis.

 1. 1. Kostym eller klänning? : En kvalitativ analys om könsstereotyper i två svenska modemagasin.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lindita Ann-Charlott Bunyak; Emma Thernek; [2020]
  Nyckelord :Plaza kvinna; King of Sweden; gender; stereotypes; agenda-setting; framing; priming; equality.;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how two Swedish fashion magazines choose to represent their journalistic content. We believe it is important to analyse fashion journalism as it shapes, or maintains, society's norms about gender. LÄS MER

 2. 2. Polisens hårda (hash)tag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sofia Allstrin; Julia Lundmark; [2020]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; myndighetskommunikation; värdeskapande; sociala medier; dramaturgi; inramning; Instagram; svenska polisen; visuell kommunikation; semiotik; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen har det skett ett kommunikativt skifte som kräver de auktoritära myndigheterna att tänka om kring deras kommunikation. Idag har sociala medier öppnat upp möjligheten för myndigheter att skapa en lekfull och kreativ dialog med sina medborgare. LÄS MER

 3. 3. Det är inte publiken, det är retoriken! : En kvalitativ studie om retoriken på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets Facebook-sidor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater; Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Angelicca Larsson; Viktor Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Facebook; Convergence; Rhetoric; Semiotic; Content analysis; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Swedish newspapers; Facebook; Konvergens; Retorik; Semiotik; Innehållsanalys; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Dagstidningar;

  Sammanfattning : This study has analysed how the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet are using rhetorical instruments in their Facebook posts. To examine this, 50 posts from each newspaper has been chosen based on the number of interactions. The posts were divided into three parts: text, image and headline and have been analysed separately. LÄS MER

 4. 4. Dubai - störst, högst och lyxigast? -En multimodal kritisk diskursanalys av Dubais officiella turismkonto på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Batan; Emma Rask; [2019]
  Nyckelord :Multimodal critical discourse analysis; social semiotics; Instagram; social actors;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain a greater understanding of how companies use the social media platform Instagram to represent and promote a place. More precisely, it is of interest to analyze the media production of luxury tourism and how communication tools are applied in order to affect the consumers’ perceptions and increase tourism. LÄS MER

 5. 5. #pappaledig En modern pappa i traditionell skrud : En semiotisk bild- och textanalys med fokus på hur maskuliniteter och femininiteter iscensätts inom gruppen män på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Matilda Hålén; Linda Vad-Schütt; [2019]
  Nyckelord :Hashtag #pappaledig; Hegemonic masculinity; Instagram; Masculinities Femininities; Semiotics; Hashtag #pappaledig; Hegemonisk maskulinitet; Instagram; Maskuliniteter Femininiteter; Semiotik;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka förståelsen för hur maskuliniteter och femininiteter kan iscensättas inom gruppen män. Detta gjordes under hashtagen pappaledig på det sociala nätverket Instagram. Variationer och mönster undersöktes i relation till könsstereotypa normer. LÄS MER