Sökning: "speciell omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden speciell omvårdnad.

 1. 1. Leva med stomi – upplevelser av livskvalitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Idéhn; Josephine Micke; [2019-07-08]
  Nyckelord :Livskvalitet; stomi; omvårdnad; välbefinnande; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika cancerformer och sjukdomar i magtarm-kanalen kan leda till attpatienten får en stomi insatt som kirurgisk behandling av sjukdomen. Stomin kanvara tillfällig för att avlasta tarmen under en viss tidsperiod eller bli permanentberoende på sjukdomens utbredning och karaktär. LÄS MER

 2. 2. Marsvinet som patient : omvårdnad och förberedande beteendeträning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Häggmark; Sofia Palm; [2019]
  Nyckelord :marsvin; omvårdnad; djursjukvård; djursjukskötare; beteendeträning; förstärkning; stress; narkos; hantering;

  Sammanfattning : Intresset för och ägandet av exotiska sällskapsdjur ökar varje år och därmed ökar även be-hovet av djursjukvård anpassad till dessa djurslag. Trots detta berörs exotiska sällskapsdjur väldigt lite i Sveriges djursjukskötarutbildning. LÄS MER

 3. 3. Följsamhet till basala hygienrutiner i operationsrummets vårdmiljö : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lena Byström; Anneli Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Basala hygienrutiner; Vårdrelaterade infektioner; Handhygien; Riktlinjer; Intraoperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner är en av de största säkerhetsriskerna inom sjukvården och drabbar patienterna. Att drabbas av detta leder till stora kostnader för sjukvården men även stort lidande för patienten med smärtor och många behandlingar som följd. LÄS MER

 4. 4. Vuxna patienters upplevelser av fysisk beröring vid omvårdnad : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Kullén; Linnea Neumann Nordenbäck; [2017]
  Nyckelord :Touch; Patients’ perceptions; Patients’ experiences; Nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor berör patienter, ibland med en speciell intention till exempel för att trösta, andra gånger på grund av nödvändighet för att kunna utföra arbetsuppgifter. Dessa två typer av beröring benämns expressiv respektive instrumentell beröring. LÄS MER

 5. 5. Stå bredvid till livets slut : Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta i palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Qvist; Laureta Rubovci; [2016]
  Nyckelord :Palliative care; nurses; experiences; caring; Palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelser; vårda;

  Sammanfattning : Varje år är omkring 40 miljoner människor runt om i världen i behov av palliativ vård. Att som sjuksköterska vårda patienter som befinner sig i livet slut är en speciell vårdform. Målet för vården inte längre är att bota utan att lindra lidande och stödja patienten i den sista tiden i livet. LÄS MER