Sökning: "språklig nivå"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden språklig nivå.

 1. 1. Språkliga utmaningar i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Skogar; [2019]
  Nyckelord :samhällskunskap; språkutvecklande undervisning; Jim Cummins; begrepp;

  Sammanfattning : Som en följd av en ökad migration i världen har idag cirka 32 procent av eleverna i den svenska gymnasieskolan utländsk bakgrund. De senaste åren har dessutom andelen nyanlända elever ökat stort – år 2017 gick ungefär var tionde gymnasielev på språkintroduktion. LÄS MER

 2. 2. Språkliga resurser vid utredande text : En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Andreas Sivertsson; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; processbarhetsteorin; betyg; språklig nivå; nationella prov;

  Sammanfattning : Språkliga resurser är viktiga förmågor att besitta för att på ett adekvat sätt kunna kommunicera i olika kontexter. Utvecklingen av olika språkliga resurser sker i undervisningen i skolan vilket leder till föreliggande studiens undersökningsområde. LÄS MER

 3. 3. Rörande Bilder : Hur flödesprocesser presenteras till internationella organisationer med hjälp av animation.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Misja Sohlberg Bäckman; [2019]
  Nyckelord :Animation; rörlig media; video; informativt lärande;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet som utfördes till Water To Billions som innefattade att skapa en animerad video om användningsområden för en vattenreningsmaskin. Maskinens huvudsakliga funktion är att avsalta och rena havsvatten. LÄS MER

 4. 4. Joint attention and language acquisition : A longitudinal study of joint attention in parent-child interaction

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Freya Eriksson; [2019]
  Nyckelord :joint attention; language acquisition; parent-child interaction; vocabulary development; syntactic development; joint attention; språkutveckling; förälder-barninteraktion; ordförrådsutveckling; syntaxutveckling;

  Sammanfattning : Joint attention (JA) is the ability to coordinate attention between a conversation partner and an outside object, while being aware of the other’s attention. This study investigates JA in 14 parent-child dyads at the ages 0;9, 1;0, 1;3, 1;6, 1;9 and 2;0, and aims to examine how the initiation of JA develops with age, as well as the relationship between JA and later vocabulary size and syntactic level. LÄS MER

 5. 5. Bild är bra för de som kommer till Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Izabella Tirbal; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända elever; Bildundervisning; Bildämnet; Fokusgrupp; Etnografi;

  Sammanfattning : Förevarande studie undersöker nyanlända elevers perspektiv på bildämnet i grundskolan. Genom en kvalitativ fokusgruppintervju med etnografiskt perspektiv, undersöks vilka arbetsformer och bildtekniker eleverna anser att bildämnet karaktäriseras av, samt hur bildlärare kan anpassa bildämnet för att stärka nyanlända elevers inlärning. LÄS MER