Sökning: "svensk besöksnäring."

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden svensk besöksnäring..

 1. 1. Hållbarhetsarbete inom svensk besöksnäring : En kvalitativ studie om hur svenska turistdestinationer på landsbygden arbetar mot hållbar utveckling i relation till Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Elina Hübsch; Paula Martinez Martinez; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; sustainable tourism; sustainable development goals; Sweden; hållbar utveckling; hållbar landsbygdsutveckling; landsbygdsutveckling; hållbar turism; hållbar besöksnäring; agenda 2030; globala målen; Sverige;

  Sammanfattning : Allt fler har börjat kritisera det vardagsliv som vi i utvecklade länder lever, där hög konsumtion, flygresor och annan markant klimatpåverkan blivit vardag (Claesson, 2018). 2018 var året som Sverige upplevde värmerekord med följder som både torka och bränder. LÄS MER

 2. 2. Från skogsbrand till turism : en studie om besöksnäringen efter skogsbranden i Västmanland 2014

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2018]
  Nyckelord :hälleskogsbrännan; skogsbrand; landsbygdsutveckling; turism; platsidentitet;

  Sammanfattning : Idag sätter klimatförändringar allt större avtryck i Sverige. Perioden för förhöjd brandrisk har förlängts, vilket har skapat förutsättningar för att allt större skogsbränder kan bli aktuella i Sverige. Sommaren 2014 ägde den största skogsbranden i svensk nutidshistoria rum i Västmanland. LÄS MER

 3. 3. Platsmarknadsföring och varumärkesarbete : En studie av kriterier för ett lyckat platsmarknadsföringsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emma Hammarbäck; [2016]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; varumärke; besöksnäring; näringsliv; tillväxt;

  Sammanfattning : Globaliseringen har gjort att det är lättare att ta sig mellan platser än vad det tidigare varit. Det har resulterat i att platserna måste konkurrera om bland annat turister och företagsetablerare för att få tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Vardagsgäst får vardagshälsning : En kvalitativ studie om hur mindre svenska fjällhotell uppmärksammar sina stamgäster

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Johansson; Sara Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Kundrelationer; relationsmarknadsföring; tjänstemarknadsföring; stamgäster; hotell; fjäll;

  Sammanfattning : Sedan år 1970 har det forskats mycket om relationsbaserad marknadsföringsstrategi som ett substitut för det transaktionsbaserade perspektivet som länge har dominerat marknadsföringen. Nyttan med en relationsbaserad strategi är att den sätter kunden i fokus och arbetar för att behålla de befintliga relationerna istället för att enbart fokusera på det utbyte som sker mellan kund och företag och att skaffa nya kunder. LÄS MER

 5. 5. Nätbaserad utbildning för en hållbar besöksnäring

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Lars Brickstad; [2013]
  Nyckelord :Net based education; didactics; organisational learning; education; quality; sustainability; hostel; Swedish tourism industry.; Nätbaserad utbildning; didaktik; organisationslärande; utbildning; kvalitet; hållbarhet; vandrarhem; svensk besöksnäring.;

  Sammanfattning : A system to regulate both quality and sustainability regarding Swedish tourism industry is under way. In order for the system to be successfull it needs to be accompanied by an education, in this case a net based education is studied.High requirements are demanded for a successful net based education for a sustainable tourism industry. LÄS MER