Sökning: "svenska bolånemarknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden svenska bolånemarknaden.

 1. 1. Räntevalet - Bunden eller rörlig ränta? : En kvantitativ studie över faktorer som påverkar de svenska bolånetagarnas val av räntebindningstid

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :ludvig friberg; [2021]
  Nyckelord :Mortgage choice; Swedish mortgage market; risky choice; risk; mortgages; Ränteval; svenska bolånemarknaden; ränta; risk; val under risk; bostadslån;

  Sammanfattning : Under de senaste 20 åren har värdet på de svenska privata hushållens bostadslån ökat med i genomsnitt 8,1 % per år. Som en konsekvens av att bostadspriserna ökat i högre takt än inflationen har hushållen tvingats belåna sig i en högre grad, vilket bidragit till att både skuldkvoten och belåningsgraden ökat. LÄS MER

 2. 2. Framtidens bolånemarknad - En analys av finansieringsmodellerna hos bolånemarknadens nya aktörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Klingberg; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; bolånemarknaden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den traditionella svenska bolånemarknaden är på väg att kompletteras med nya bolånestrukturer. Sedan slutet av 2016 har nya aktörer, s.k. bostadskreditinstitut, börjat konkurrera med storbankerna om bolånekunder. LÄS MER

 3. 3. Vilka effekter har jämförelsesidor givit för konkurrensen på bolånemarknaden : Nationalekonomisk kandidatuppsats

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Agnes Näslund; [2019]
  Nyckelord :ortgages; Competition; Herfindahl-Hirschman Index; Comparative pages; Cartel; Market forms; Bolån; Konkurrens; Herfindahl-Hirschman Index; Jämförelsesidor; Kartell; Marknadsformer;

  Sammanfattning : After the financial crisis, several comparison websites have emerged for private lenders to enable comparison on mortgage terms. The idea behind the comparison pages is that they should be used by the private borrower. LÄS MER

 4. 4. Mortgage funds : Examining the emergence of new mortgage finance methods in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Abdul Betts; [2018]
  Nyckelord :Mortgage funds; disintermediation; financial innovation; mortgage market competition; Bolånefonder; disintermediering; finansiell innovation; konkurrens;

  Sammanfattning : Recent reports from the Swedish Financial supervisory authority and the Swedish competition agency suggest that while bank profitability is high in Sweden, the dominant position of a handful of actors have created a situation where consumers are left displeased. The mortgage market has been highlighted as one of the most concerning markets and yet, gross margins on mortgages are reaching record levels. LÄS MER

 5. 5. Effekter på bostadsmarknaden av stabiliseringspolitiska åtgärder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jacob Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Kapitalvinstskatt; Skuldkvotstak; Amorteringskrav; Ränteavdrag; Bostadsmarknad; Home mortgage interest deduction; Amortization requirement; Debt-to-income ratio limit; Capital gains tax; Property tax; Housing market; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A current topic in Swedish politics is the increasing household debt, particularly in the metropolitan areas. The Swedish Central Bank and the Financial Supervisory Authority have made proposals for several policies, to inhibit a continued growth of the household debt. LÄS MER