Sökning: "Fastighetsskatt"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Fastighetsskatt.

 1. 1. Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jakob Gustafsson; Eric Lagerlöf; Daniel Bokhari Friberg; [2019]
  Nyckelord :Transaktionskostnad; Ekonomisk politik; Ränta; Amorteringskrav; Uppskov; Reavinstbeskattning; Flyttkedjor; Lock-in-effekt;

  Sammanfattning : SammanfattningExamensarbetets titel: Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljanSeminariedatum: 2019-05-27Ämne/kurs: FF321FFörfattare: Daniel Bokhari Friberg, Eric Lagerlöf och Jakob GustafssonHandledare: Martin GranderNyckelord: Transaktionskostnad, ekonomisk politik, ränta, amorteringskrav, uppskov,reavinstbeskattning, flyttkedjor, lock-in-effekt.Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre människors benägenhet att flytta samt vilken effekt den nuvarande ekonomiska politiken har på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsavgift: "Världens bästa förslag?" En kvantitativ analys av 2008 års förändrade fastighetsbeskattning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oscar Fernholm; Melina Shiva; [2018-09-19]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Offentlig ekonomi; Skatteteori; Fördelningseffekter; Disponibel inkomst; Paneldata; Property tax; Property fee; Public finance; Tax theory; Distribution effects; Disposable income; Panel data;

  Sammanfattning : År 2006 sa Kristdemokraternas partiledare ”Vi har världens bästa förslag. Vi har en idé om att avskaffa Sveriges mest hatade skatt”, och så blev det. Efter att Alliansen vunnit valet genomfördes en reform av fastighetsskatten. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsskattens omfördelande effekter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Carolina Johansson; Ida Knutsson; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; inkomstskatt; optimal beskattning; disponibel inkomst; incidens; vertikal rättvisa; omfördelningseffekter; ojämlikhet; fastighetsförmögenhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker fastighetsskattens kraft som omfördelande verktyg. Den statliga fastighetsskatten avskaffades i Sverige år 2007 och ersattes med den kommunala fastighetsavgift vi har i landet idag. LÄS MER

 4. 4. Effekter på bostadsmarknaden av stabiliseringspolitiska åtgärder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jacob Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Kapitalvinstskatt; Skuldkvotstak; Amorteringskrav; Ränteavdrag; Bostadsmarknad; Home mortgage interest deduction; Amortization requirement; Debt-to-income ratio limit; Capital gains tax; Property tax; Housing market; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A current topic in Swedish politics is the increasing household debt, particularly in the metropolitan areas. The Swedish Central Bank and the Financial Supervisory Authority have made proposals for several policies, to inhibit a continued growth of the household debt. LÄS MER

 5. 5. Miljödifferentierad fastighetsskatt

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Therese Wallström; Louise Öberg Axelson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER