Sökning: "Fastighetsavgift"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Fastighetsavgift.

 1. 1. Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jakob Gustafsson; Eric Lagerlöf; Daniel Bokhari Friberg; [2019]
  Nyckelord :Transaktionskostnad; Ekonomisk politik; Ränta; Amorteringskrav; Uppskov; Reavinstbeskattning; Flyttkedjor; Lock-in-effekt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan Seminariedatum: 2019-05-27 Ämne/kurs: FF321F Författare: Daniel Bokhari Friberg, Eric Lagerlöf och Jakob Gustafsson Handledare: Martin Grander Nyckelord: Transaktionskostnad, ekonomisk politik, ränta, amorteringskrav, uppskov, reavinstbeskattning, flyttkedjor, lock-in-effekt. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre människors benägenhet att flytta samt vilken effekt den nuvarande ekonomiska politiken har på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsavgift: "Världens bästa förslag?" En kvantitativ analys av 2008 års förändrade fastighetsbeskattning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oscar Fernholm; Melina Shiva; [2018-09-19]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Offentlig ekonomi; Skatteteori; Fördelningseffekter; Disponibel inkomst; Paneldata; Property tax; Property fee; Public finance; Tax theory; Distribution effects; Disposable income; Panel data;

  Sammanfattning : År 2006 sa Kristdemokraternas partiledare ”Vi har världens bästa förslag. Vi har en idé om att avskaffa Sveriges mest hatade skatt”, och så blev det. Efter att Alliansen vunnit valet genomfördes en reform av fastighetsskatten. LÄS MER

 3. 3. Vad är skillnaden mellan komplementbyggnad och småhus?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :David Wictorsson; [2018]
  Nyckelord :Fastighetstaxering; komplementbyggnad; småhus;

  Sammanfattning : Sammanfattning 2008 kom en lagändring där det framgår att det nu finns ett tak på hur högt belopp som fastighetsavgiften ska beräknas på. Denna lagändring blev ett avsteg från likformighetsprincipen med avseende på att beskattningen är ojämn då vissa får betala ett fast belopp i fastighetsavgift medans andra får betala ett progressivt belopp beroende på deras taxeringsvärde om de inte når upp till takbeloppet. LÄS MER

 4. 4. Attefallshus som bostadsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofie Thorsson; Mikaela Augustsson; [2017]
  Nyckelord :Attefallshus; komplementbostadshus; komplementbyggnad; bygglovsbefriad åtgärd; bygglov; planstridig byggnad; plan- och bygglagen; bostadsrätt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish Government has recently initiated additional permit-free buildings with the aim to simplify the Planning and Building act, reduce the housing shortage and increase a property owner’s proprietorship. According to the amendment it is possible to construct a complementary home with the size of 25 square meters in close proximity to an existing house. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsskattens omfördelande effekter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Carolina Johansson; Ida Knutsson; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; inkomstskatt; optimal beskattning; disponibel inkomst; incidens; vertikal rättvisa; omfördelningseffekter; ojämlikhet; fastighetsförmögenhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker fastighetsskattens kraft som omfördelande verktyg. Den statliga fastighetsskatten avskaffades i Sverige år 2007 och ersattes med den kommunala fastighetsavgift vi har i landet idag. LÄS MER