Sökning: "teori social interaktion socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden teori social interaktion socialt arbete.

 1. 1. Handlingsutrymmets motstridighet : En kvalitativ studie om vad det är som påverkar biståndshandläggares beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mariana Jogren; Felicia Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Social work; Care manager; Room for maneuver; Elderly care; Difficulties; Socialt arbete; Biståndshandläggare; Handlingsutrymme; Äldreomsorgen; Svårigheter;

  Sammanfattning : Sauer and Ahnlund (2021) believe that the care manager who works in social work is described as complex because the role involves having an approach to various individual needs that the individuals have. The difficulty is to assemble politics, profession and organizational choices as they, based on this, must take a stand in situations of ethical sensitivity. LÄS MER

 2. 2. Återförening... och sen då? : En kvalitativ studie om familjebehandlares kompetens i relation till att arbeta med familjer som återförenats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Emma Gyllström; Johanna Ålkärr; [2020]
  Nyckelord :familjeåterförening; kompetens; familjebehandling; återförening via anknytning; återföreningsarbete;

  Sammanfattning : Studier visar att det finns behov av ett socialt stöd för familjer som återförenas efter separation till följd av migration. Huruvida det finns ett stöd för detta är dock oklart. Då en huvuduppgift för det socialpedagogiska arbetet är att arbeta för social inklusion, ville vi undersöka vad ett återföreningsarbete kan innebära. LÄS MER

 3. 3. “En sitter ju och pratar mer med kameror än vad en gör med människor” -En kvalitativ studie om inställning till distansundervisning och dess inverkan på social interaktion och känsla av sammanhang hos universitetsstudenter vid Örebro Universitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Jernberg; Frida Larsson; [2020]
  Nyckelord :Distance education; digitalization; students; social interaction; dramaturgical perspective; sense of coherence; comprehensibility; manageability; meaningfulness;

  Sammanfattning : During the year of 2020 the Covid-19 pandemic entailed restrictions that affected Sweden and the world in general. At the request of the Swedish Public Health Agency, Swedish universities were asked to conduct digital distance education. LÄS MER

 4. 4. "Jag faller inte till föga" - En interaktionistisk studie av hur motstånd ageras av socialsekreterare inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Johan Olsson; Adam Berglund; [2018]
  Nyckelord :agerande; etnografi; organisation; makt; motstånd; socialt arbete; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Uppsatsens målsättning har varit att undersöka hur motstånd kan ses och förstås som en del av den vardagliga interaktionen mellan socialsekreterare inomorganisatoriskt. Metodologiskt har uppsatsen utgått från etnografi och inkluderar deltagande observationer och öppet tematiska intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Diagnos och Erkännande : En kvalitativ undersökning av dess betydelse för socialinteraktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Aleksandra Szelag; Cornelia Mulder; [2018]
  Nyckelord :Recognition; diagnosis; social construction; social interaction; youth workers; Erkännande; diagnos; social konstruktion; social interaktion; fritidspedagoger;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how diagnosis as a social construction affectsrecognition of students from youth workers experiences. Youth workers assurveyors have been chosen because of their broad social network and the lack ofearlier studies concluding their experiences. LÄS MER