Sökning: "teori somaliska"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden teori somaliska.

 1. 1. Upplevelser av den svenska individ- och familjeomsorgen och föräldraskap i Sverige En kvalitativ studie om kvinnor från Somalia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Eleonora Lönn; Dilan Hassanpour; [2017]
  Nyckelord :Somalia; Sverige; kvinnor; socialtjänst; föräldraskap; kultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att undersöka somaliska kvinnors förväntningar, upplevelser och erfarenheter av socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Sverige. Vidare är syftet att ge förståelse för kvinnornas erfarenheter av föräldraskap i Sverige i jämförelse med Somalia. LÄS MER

 2. 2. Varför vill du läsa vidare? En undersökning av somaliska sfi-studerande som har avancerat från studieväg ett

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Susanne Angwald Brunke; [2014-06-16]
  Nyckelord :Sfi-studier; motivation; empowerment;

  Sammanfattning : Magisteruppsats i Svenska som andraspråkVt 2014Handledare: Sally Boyd och Qarin FrankerExaminator: Åsa Wengelin.... LÄS MER

 3. 3. "Om man kan läsa och skriva är man president ..." En livsvärldsfenomenologisk studie om hur sex somaliska elever upplever mötet med svensk skola

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Petra Larsson; [2011-09-23]
  Nyckelord :skriftspråk; skola; nyanländ; IVIK; andraspråksinlärning; modersmål; studiehandledning;

  Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet med studien är att undersöka hur sex nyanlända somaliska elever upplever mötet med den svenska skolan och med det svenska skriftspråket. Eventuella tankar kring hur respondenterna själva anser att den svenska skolan kan stötta dem är också relevant. Studien utgår från följande tre frågeställningar:1. LÄS MER

 4. 4. Att föda barn och vänta på nästa utbetalning är vårt främsta mål -Somaliers uppfattning, förståelse och upplevelse av den svenska socialtjänsten

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Armi Akujarvi; Faduma Awil; Ingrid Gunnarsson; [2008-06-10]
  Nyckelord :socialtjänst; uppfattningar; upplevelser grupper; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att ge en bild av hur somaliska individer uppfattar socialtjänstens arbetsuppgifter, befogenheter och hur socialtjänstens bemötande upplevs samt vad detta får för konsekvenser för dessa individer. I teori delen har vi tittat på symbolisk interaktionism och stämplingsteorin och där har vi haft fokus på begreppen kultur, makt och grupp. LÄS MER

 5. 5. Tvångsmakt i sönderfallna stater : Somalia 1992-1993

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Åke Norling; [2003]
  Nyckelord :Somalia; Intervention folkrätt ; Folkrätt; Fredsframtvingande operationer; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2001-2003;

  Sammanfattning : Användandet av tvångsmakt vid interventioner i sönderfallna stater är en svår uppgift. En av desvåraste delarna vid en sådan intervention är en rationell kommunikation med de olikamotparterna. LÄS MER