Sökning: "the role of special teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden the role of special teacher.

 1. 1. ”Om det är nåt trubbel med dom” Arbetsplatsförlagt lärande för elever i behov av anpassningar och stöd på gymnasiets yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :APL; Arbetsplatsförlagt lärande; Extra anpassningar; Yrkeslärare; Handledare;

  Sammanfattning : Abstract Nilsson Anna (2018). ”Om det är nåt trubbel med dom” - Arbetsplatsförlagt lärande för elever i behov av anpassningar och stöd på gymnasiets yrkesprogram. LÄS MER

 2. 2. Trollspö och mirakelkur eller arbete som förändringsagent : Yrkesrollen som speciallärare i praktik och teori

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Olofsson; Mirzeta Talic; [2019]
  Nyckelord :Special education; mathematical difficulties; degree; profession; mathematics; jurisdiction; relational perspective; categorical perspecitve.; Speciallärare; matematiksvårigheter; examensordning; profession; matematik; jurisdiktion relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera hur speciallärare med inriktning matematikutveckling och dess rektorer ser på speciallärarens roll och dess arbetsuppgifter i förhållande till examensordningen. Metodvalet vid genomförandet av studien var en kvalitativ metod i form av 10 intervjuer där 5 speciallärare med inriktning mot matematikutveckling och dess 5 rektorer medverkade. LÄS MER

 3. 3. Vad är ADHD, i själva verket? En intervjustudie om pedagogers bemötande av barn med oroande beteende

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Aram Karim; Calle Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) has increased tremendously during the last decade. The diagnosis is therefore now, the most common childhood mental health disorder. With a very clear increase, the diagnosis has not only become a large part of the school, but also in the preschool. LÄS MER

 4. 4. ”Ska vi släcka eldarna eller ska vi se till att de inte börjar brinna?” : Framgångsfaktorer vid närvarofrämjande, frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande arbete vid problematisk skolfrånvaro på grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Marie Bergslycka; [2019]
  Nyckelord :elevhälsa; framgångsfaktorer; specialpedagogik; problematisk skolfrånvaro;

  Sammanfattning : Problematic school absenteeism is a global problem that concerns teachers, parents, children as well as government and legislators. In Sweden schools attending is both a right as well as a duty. This study is focused on success factors that effective schools student health teams express concerning problematic school absenteeism. LÄS MER

 5. 5. Allas rätt att bli utmanade i skolan : undervisning för och med tidiga språkare

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ingela Andersson; Emma Ferlesjö; [2019]
  Nyckelord :Language-; writing- and reading development; early reading development; linguistic challenges; special needs teacher; early intervention; Språk-; skriv- och läsutveckling; tidig läsutveckling; språkliga utmaningar; speciallärare; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Redan i de tidiga skolåren och i skolans alla ämnen har språket stor betydelse för utvecklingen och lärandet. Alla barn utvecklas olika och skolan har ett uppdrag i att möta och utmana alla elever. LÄS MER