Sökning: "tips på ämne"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden tips på ämne.

 1. 1. Må dåligt av Må Bra?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Christina Seger; Alexandra Strandberg; [2020-08-05]
  Nyckelord :Nutrition; ; hälsa; normer; ideal; vikt; media; hälsomagasin;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 29 sidorTermin/år: VT2020.... LÄS MER

 2. 2. Att lära genom dagliga samtal : Vad undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänsten lär sig genom informella samtal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sanna Thörnqvist; [2020]
  Nyckelord :informellt lärande; informella ledare; informella samtal; lärande; episteme; techne; fronesis; kommunal verksamhet; lärande; småprat;

  Sammanfattning : Det går att se en förändrning kring hur vi ser på lärande. Informellt lärande har fått en större roll inom pedagogiken, vilket gör det till ett relevant ämne att studera. LÄS MER

 3. 3. Covid-19 & Turism : Pandemins påverkan på turismen i region värmland

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Angelica Lindh; Therése Rosenhall; [2020]
  Nyckelord :Turism; Covid-19; Mobilitet; Regeringens restriktioner; Hemester; säkerhet-; och krishantering; Pandemi; Turismplanering; Inhemsk turism;

  Sammanfattning : Vintern 2019 började ett virus spridas i Kina som senare kom att kallas Covid-19. När vi började diskutera kring ämnet förstod vi snart att denna pandemi skulle komma att ha en stor påverkan på hela världen men framförallt på turismnäringen. LÄS MER

 4. 4. Bedömning och synliggörande av lärande i grundsärskolan och gymnsaiesärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Annika Johansson; Jenny Petersen; [2020]
  Nyckelord :Assessment; visible learning; developmental disabilities; primary school; upper secondary school; meaningfulness; comprehensibility; manageability.; Bedömning; synligt lärande; utvecklingsstörning; grundsärskola; gymnasiesärskola; meningsfullhet; begriplighet; hanterbarhet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att finna hur man arbetar inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan med att synliggöra lärandet för eleverna och bedöma vart eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Frågeställningarna behandlar vilka metoder speciallärare och specialpedagoger använder för att synliggöra lärandet samt vilka metoder som används för att bedöma vart eleven befinner sig kunskapsmässigt och vilka metoder lärarna använder för att göra lärandet meningsfullt, hanterbart och begripligt. LÄS MER

 5. 5. Utomhusmatematik : En systematisk litteraturstudie om hur det genomförs och varför detär gynnsamt för elever och lärare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Emma Seger; Sofie Segerdorff; [2019]
  Nyckelord :Outdoor mathematics; outdoor pedagogy; outdoor environment; teaching.; Utomhusmatematik; utomhuspedagogik; utomhusmiljö; undervisning;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som används mycket utomhus, men det finns främst tips och idéer för hur det genomförs, och desto mindre information om vilken vetenskaplig grund det  genomförs på. Syftet med studien är att öka förståelsen för forskningsfältet, med fokus på ut-omhusmatematikens genomförande och varför det är gynnsamt. LÄS MER