Sökning: "tips på ämne"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden tips på ämne.

 1. 1. Lärares syn på läxor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zerafat Khatereh; [2019]
  Nyckelord :Lärande; Lärarsyn; Läxa; Läxans effekt; Studieteknik;

  Sammanfattning : Det finns olika åsikter om läxans syfte inom forskning kring läxor. Läxor är ett omdebatterat ämne i media och det berör nästan alla familjer. Det finns tyvärr inte så mycket forskning om läxans funktion och effekt på elevernas lärande. Läxor förekommer inte i läroplanen och därmed finns det inga tips till undervisade lärare. LÄS MER

 2. 2. Tinnitus och ljudöverkänslighet

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Johanna Bergquist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tinnitus och ljudöverkänslighet är två vanliga hörselproblem. Men vad är det som ligger bakom problemen? Vad finns det för hjälp till någon som är drabbad? Jag ville lära mig mer om detta ämne dels för att jag lider av både tinnitus och ljudöverkänslighet själv sen flera år tillbaka men också för att jag är lärare. LÄS MER

 3. 3. Pensionärens guide till universitetet En magisteruppsats om pensionärer som studerar på Göteborgs universitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Anna Härdig; Anton Wiklund; Louise Olsson; [2016-03-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Om man i hela sitt liv alltid haft något att göra, ett jobb som tagit all tid, hur ärdå övergången till att helt plötsligt vara ledig dygnet runt efter pension? ISverige i dag finns det över två miljoner pensionärer. De blir fler och fler ochhåller sig friskare längre. LÄS MER

 4. 4. Måltidspedagogik : Ett inspirationshäfte kopplat till förskolans läroplan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Hedqvist; Maria Pantzar; [2016]
  Nyckelord :förskola; måltidspedagogik; didaktik; inspirationshäfte;

  Sammanfattning : Detta är ett självständigt arbete med ett skapande av en produkt utformad som ett inspirationshäfte inom måltidspedagogik. Inspirationshäftet riktar sig till verksam personal inom förskolan och är tänkt att fungera som ett inspirerande material för att arbeta med måltidspedagogik. LÄS MER

 5. 5. Didaktiskt verktyg för förskoleverksamhet : En webbsida med didaktiskt innehåll inom geovetenskap i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Karolina Larsen; Sofia Nord; [2016]
  Nyckelord :Geovetenskap Förskolan Didaktik Väder Klimat;

  Sammanfattning : Detta är ett projektarbete, vars syfte var att skapa en webbsida som ska vara till hjälp för pedagogerförskollärare i förskolan. Vårt motiv till att skapa en produkt var främst från tidigare erfarenheterVårt motiv baseras på tidigare erfarenheter där förskolläraren där pedagogerna har en huvudsaklig didaktisk planering av aktiviteter i naturvetenskap. LÄS MER