Sökning: "trosuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet trosuppfattning.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av existentiella frågor inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Klara Flemark; David Regn Leban; [2022]
  Nyckelord :Existential questions; experience; nurse; nursing; palliative care; Erfarenhet; existentiella frågor; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Existentiella frågor söker svar på vad det innebär att existera och att vara människa, vad meningen med livet är och varför individer drabbas av sjukdom. Både vid svår sjukdom och när en människa står inför döden väcks existentiella frågor. LÄS MER

 2. 2. Hur inkluderas homosexualitet inom skola och samhälle i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Albana Arifi; Olivia Segerberg; [2022]
  Nyckelord :homosexuell; Sverige; homosexualitet; religionsundervisning; skola; mänskliga rättigheter; kristendom; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt där fokus ligger på att redovisa hur homosexualitet har inkluderats och speglats inom det svenska samhället och inom den svenska skolan. Det som också påvisas är hur den kristna tron har påverkat undervisningen i skolorna samt hur religionsundervisningen förhåller sig till ämnet idag. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av intrauterin fosterdöd : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Treser; Nellie Boman; [2022]
  Nyckelord :Care encounter; Experience; Grief; Intrauterine fetal death; Parents; Föräldrar; Intrauterin fosterdöd; Sorg; Upplevelse; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Globalt sker omkring 2,6 miljoner fall av intrauterin fosterdöd varje år. Det finns ett flertal maternella och fetala orsaker och riskfaktorer för att drabbas av intrauterin fosterdöd, men i de flesta fall förblir dödsorsaken okänd. LÄS MER

 4. 4. Intersektionell förståelse av Sveriges feministiska utrikespolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alva Åkesson; Victoria Wester; [2022]
  Nyckelord :feministisk utrikespolitik; kritisk diskursanalys; intersektionalitet; postkolonialism; kritisk teori; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar att analysera de bakomliggande maktstrukturer som skapas eller reproduceras av den svenska feministiska utrikespolitiken genom en kritisk diskursanalys som informeras av intersektionell feminism. Som grund till undersökningen ligger tre officiella dokument som producerats av den svenska regeringen och som ämnar att antingen etablera initiativets ramverk eller utvärdera politiken. LÄS MER

 5. 5. Litteraturöversikt om utmaningar i religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Basmina Safi; [2021]
  Nyckelord :Värderingar; felrepresentation; religionsundervisning; mångkulturalitet; sekularitet; hjälpmedel;

  Sammanfattning : I takt med att globaliseringen blir alltmer omfattande, har många människor valt att röra sig övernationsgränser och i bagaget har de med sig sina religiösa övertygelser. Religion har alltid varit etthett debatterat ämne och det senaste decenniet har ämnet frekvent varit framträdande i media. LÄS MER