Sökning: "uppsats mord"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden uppsats mord.

 1. 1. Abortförespråkare och kristen? : En jämförande textanalys om abort ur ett teologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Sofia Proohf; [2020]
  Nyckelord :Abort; Kristen feminism; Kvinnorätt; Systematisk teologi; Kristen etik;

  Sammanfattning : I denna uppsats ämnar jag svara på frågan huruvida det går att argumentera för rätten till abort på en kristen teologisk grund? För att göra detta gör jag en jämförande textanalys mellan fyra teologer som skrivit om rätten till abort; R.C Sprouls Abortion: a rational look at an emotional issue och Frank Pavones Abolishing Abortion: How You Can Play a Part i Ending the Greatest Evil of Our Day som är emot abort och Kira Schlesingers Pro-Choice and Christian: Reconciling Faith, Politics and Justice och Margaret D. LÄS MER

 2. 2. Relationerna som blev anstiftningsprocesser - En dokumentanalys av tingsrätternas domar i Knutbydramat och Arbogafallet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Asta Wittmoss; Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Knutbydramat; Arbogafallet; anstiftan; sociala band; tingsrättsdom; maktförhållanden; utbytesrelationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att förmå någon att begå ett brott benämns inom juridiken som “anstiftan”. Det är ett brott som kan ge ett lika högt straff som det brott som anstiftas. Anstiftan förutsätter att det finns minst två gärningspersoner, varav den ena agerar på uppdrag av den andra. LÄS MER

 3. 3. När kärlek övergår i mord : En kvantitativ innehållsanalys av Aftonbladets och Expressens rapportering om kvinnor som blev mördade i nära relation år 2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lin Andersson; [2020]
  Nyckelord :mord; kvinna; i nära relation; skuldbeläggning; mördare; offer; journalistik; idealt offer;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar hur Aftonbladet och Expressen rapporterar om kvinnor som blir mördade i nära relation. Studien jämför tidningarnas rapportering under året 2018. Det aktuella året blev 22 kvinnor mördade av sin nuvarande eller före detta partner i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Livstid för mord - Ett lagförslag gällande straffskärpningar för mord och dess förenlighet med gällande principer och teorier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludwig Wikman; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; mord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The legislator has, during the last decade, tried numerous times to raise the punishment for committed murders without any remarkable success. A new proposition is under review and will probably be voted on. The proposition is to become law in the beginning of 2020. LÄS MER

 5. 5. Höjda straff och hårdare tag mot brott: en studie av den nyklassiska skolans inflytande på straffsystemet och kriminalpolitiken i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Olsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; rättshistoria; legal history; rättsvetenskap; law; straffteori; penal theory; den nyklassiska skolan; the neoclassical school.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to describe the neoclassical school, as well as the develop-ment of the criminal system and criminal policy in Sweden as from 1965 until 2019, and to also analyse if the neoclassical school has had any influ-ence on the development. The study is based on the following main issue: is the punitive development of the criminal system and criminal policy of the recent decades a result of the neoclassical school's influence. LÄS MER