Sökning: "utredare"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet utredare.

 1. 1. Upplevelsen av krav, resurser och engagemang bland polisens utredare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Therese Bramhagen; [2020]
  Nyckelord :autonomi; emotionella krav; engagemang; kvantitativa krav; socialt stöd;

  Sammanfattning : Krav i arbetet kan beskrivas som faktorer som belastar individen och har visat sig ha ett positivt samband med utbrändhet och ett negativt samband med resurser och engagemang. Resurser i arbetet kan beskrivas som faktorer som underlättar för individen när denne ska hantera kraven i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Antropologi i offentlig sektor : Etnografiska perspektiv inom statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Mangus Theorin Hellman; [2020]
  Nyckelord :SOU; Ethnography; Anthropology; Law; Political science; Investigation; Public; SOU; Etnografi; Antropologi; Juridik; Statsvetenskap; Utredning; Offentligt;

  Sammanfattning : Statens offentliga utredningar, så kallade SOU, är ett viktigt statligt redskap för att informera riksdag och regering om situationer som kräver deras uppmärksamhet. En utredning består, oftast, av en särskild utredare eller en kommitté, och ett sekretariat, för att underlätta utredarens arbete, samt en expertgrupp för att bidra med expertis genom att reagera på utredningen allt eftersom den skrivs. LÄS MER

 3. 3. Har golare några polare? - En rättsvetenskaplig undersökning av bevisvärdet av en kronvittnesutsaga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Stakovska; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; kronvittne; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In November 2019, a special investigator was given the assignment to analyze if there is a need to introduce a so called crown witness system in Sweden. A crown witness is a suspect that receives a reduced sentence for participating in the investigation or testifying of another´s criminal act. LÄS MER

 4. 4. Ensam är inte alltid starkast - en behovsinventering avseende (närmare) samverkan mellan IT- och bedrägerisektionen i polisregion Syd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nejra Efendic; Gyltene Limani; [2019]
  Nyckelord :Bedrägeribrott; Internetrelaterad brottslighet; Polisen; Polisregion Syd; Samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsatsarbete har varit att identifiera styrkor och brister hos IT- och bedrägerisektion som kan komma att påverka en eventuellt närmare samverkan. Syftet har även varit att undersöka nyckelinformanters inställning till en närmare samverkan mellan IT-sektionen och bedrägerisektionen i polisregion Syd. LÄS MER

 5. 5. Vi gör så gott vi kan, men vi kan inte göra mer än vad vi klarar av. En kvalitativ studie om statstjänstemannarollen

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Fakhro; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur statstjänstemän upplever sin arbetsroll samt hur de upplever kraven som ställs på dem. Syftet med studien är att belysa statstjänstemännens roll som länk mellan staten och medborgarna. Statstjänstemännens roll är avgörande för medborgarnas tillgång till offentliga tjänster. LÄS MER