Sökning: "utredare"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet utredare.

 1. 1. Samverkan i ärenden med våld i nära relationer : Socialsekreterares och polisers erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sally Aljebouri; [2019]
  Nyckelord :Violence against women and children by men in a close relationship; police authority; risk assessment instrument; cooperation; social services; collaboration model.; Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relation; polismyndighet; riskbedömningsinstrument; samverkan; socialtjänst; samverkansmodellen.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares och polisers upplevelser och erfarenheter av samverkan mellan dessa två myndigheter vid mäns våld mot kvinnor och barn i nära relation. Metoden som användes var en kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Hemlig dataavläsning : Om integritetsproblematik och skyddsmekanismer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eli Meyersson Afrell; [2018]
  Nyckelord :Hemlig dataavläsning;

  Sammanfattning : Allt eftersom tekniken har flyttat det dagliga livet till digitala plattformar har kriminaliteten följt tätt bakom. Den ökade möjligheten till anonymitet på internet har gjort att kriminella grupperingar och individer nu har lättare att dölja sina aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Såld före visning : en studie om fenomenet såld före visning och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lovisa Thorson; Rebecka Reittu; [2018]
  Nyckelord :Housing market; bidding; viewing; Bostadsmarknad; budgivning; visning;

  Sammanfattning : Fenomenet ”såld före visning” är i dagsläget inte lika förekommande som för enbart något år sedan. Detta beror huvudsakligen på att marknaden stabiliserats. Vår studie går ut på att undersöka hur såld före visning påverkar mäklare, säljare och köpare. LÄS MER

 4. 4. Barn som utsätts för våld inom familjen : Hur upptäcks de inom socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Andersson; Petra Edfors; [2018]
  Nyckelord :Socialtjänst; barn- och ungdomspsykiatri; BUP; våld; våld i hemmet; barnmisshandel; våldsutsatta barn; familjevåld; upptäcka.;

  Sammanfattning : Trots att samhället har ett ansvar för att skydda barn från våld, är det flera barn som utsätts för våld utan att någon upptäcker det. Studier visar att barn som utsätts för våld hemma löper större risk att utveckla svårigheter såsom psykiska problem, samt att många barn inte berättar om våldet ifall frågan inte ställs. LÄS MER

 5. 5. Anti-Forensik : Anti-forensiska metoder på mobila enheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hans Bade; Oscar Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Anti-Forensics; Forensics; mobile forensics; Digital Forensics; Anti-forensik; forensik; mobil forensik; mobil anti-forensik; Digital forensik;

  Sammanfattning : Mobiltelefoner har blivit grundläggande för extrahering av digitala artefakter i fo-rensiska utredningar. Androids Linuxbaserade operativsystem medför större möj-ligheter för anti-forensiska metoder, detta gör att kunskap om anti-forensik äressentiell för dagens IT-forensiska utredare. LÄS MER