Sökning: "utvecklingsplaner"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet utvecklingsplaner.

 1. 1. Kartläggning av kommunala utvecklingsplaner gällande laddinfrastruktur för elbilar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Claudia Capriles; [2018]
  Nyckelord :laddning; elbilar; fossilbränsle;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att vara helt fossilfritt 2030 och politikerna vill minska fossilbränslebilar och samtidigt bygga ut laddningsinfrastrukturen för elbilar. Tillväxten på elbilar har ökat med 73 % de senaste åren. Laddinfrastrukturen ökar och nu finns det över 3500 laddpunkter i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Lärare och digitala verktyg : Hur upplever lärare användandet av appar i undervisningssyfte?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Jonas Johansson; [2018]
  Nyckelord :Grundskola; digitalisering; digitala verktyg; appar; digital kompetens; undervisning.;

  Sammanfattning : Denna fallstudie handlar om att synliggöra hur tre aktiva lärare i grundskolans yngre åldrar använder sig av och upplever arbetet med digitala läromedel och appar i undervisningssyfte. Syftet är också att se hur ett av dessa läromedel är uppbyggt och står sig i förhållande till det centrala innehållet i läroplanen. LÄS MER

 3. 3. ATT FRÄMJA MEDARBETARES INRE MOTIVATION. : Ledarskap och grundläggande psykologiska behov.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna-Karin Kindberg; [2017]
  Nyckelord :Inre motivation; grundläggande psykologiska behov; behovsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och få kunskap om hur ledare arbetar för att främja den inre motivationen hos sina medarbetare, samt beskriva hur de uppfattar sitt ledarskap med hänsyn till motivationsarbetet. Detta har undersökts genom en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer legat till grund för det insamlade materialet. LÄS MER

 4. 4. Extra anpassningar i matematik : Hur tolkas och fungerar det?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anna Karin Hammaräng; Inger Nyström; [2017]
  Nyckelord :management and stimulus; mathematical difficulties; individual development plans; teachers’ understanding; ledning och stimulans; matematiksvårigheter; individuella utvecklingsplaner; lärares förståelse;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med en bild av hur enskilda lärare och lärararbetslag förstår extra anpassningar i matematik. Lärararbetslags förståelse av matematiksvårigheter är avgörande för vilka elever som får extra anpassningar och hur dessa utformas. LÄS MER

 5. 5. Utvecklings- och skötselplan för Japanska lärkskogen : ett exotiskt skogsbestånd i Mariestad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Christian Larsson; Carl Sandsjö; [2017]
  Nyckelord :Tätortsnära; Skog; Skötsel; Rekreation; Japan; Mariestad; Bestånd;

  Sammanfattning : Inbäddat i ett villaområde väster om Mariestads centrala delar ligger den japanska lärkskogen. Den omfattar ungefär 1 ha och ägs av Mariestads kommun. Platsens vegetation började planteras år 2007 och består huvudsakligen av japanska lärkträd som tillsammans med annan vegetation av japanskt ursprung bildar ett skogsbestånd. LÄS MER