Sökning: "vad är lagerstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden vad är lagerstyrning.

 1. 1. Lagerstyrning : Minimera kapitalbindning genom artikelklassificering

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Axel Gran; Axel Bäckman; Joakim Fritzon; [2021]
  Nyckelord :ABC-analys; lageroptimering; kapitalbindning inom lager; överproduktion;

  Sammanfattning : Problem med överproduktion kan uppstå och skapa problem då lagerutrymmen är begränsade men även för att artiklar binder för mycket kapital. Tillvägagångssättet för att minska kapitalbindningen samt överproduktionen i denna rapport är en artikelklassificering i form av en ABC-analys. LÄS MER

 2. 2. En studie om hur livsmedelsbutiker arbetar för att minska matsvinnet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Jerkner; Antonia Welzel; [2020-07-07]
  Nyckelord :Matsvinn; Lagerstyrning; Inköpsplanering; Livsmedelskedjor i Sverige;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett globalt problem som bidrar till ett onödigt resursutnyttjande som genererar stora mängder utsläpp av växthusgaser. Detta bekymmer skulle kunna förhindras, eller åtminstone minskas, genom ett arbete på långt lägre nivå, såsom i de enskilda livsmedelsbutikerna. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av färdigvarulager med hjälp av lagerlayout, lagerstyrning och ny teknik : En fallstudie i ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Erica Karlberg; Viktor Rask; [2020]
  Nyckelord :Effective; warehouse layout; material handling; FIFO; scanning; logistics; EPR; Effektivitet; lagerutformning; materialhantering; FIFO; skanning; logistik; affärssystem;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to examine how a warehouse of finished goods can be made more effective with warehouse design, warehouse control, new technologies and how the current way of work must be adjusted to the new technologies. In order to achieve the purpose of the study, the writers had two research questions connected to the purpose. LÄS MER

 4. 4. Lagerstyrning, servicenivåer och bristkostnader i detaljhandelsföretag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Victor Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : SVEA Medical Sport AB är återförsäljare av sportartiklar. Företaget saknade klara strategier angående beställningskvantiteter samt beställningspunkter för deras produkter och de misstänkte att de band upp mer kapital än nödvändigt. Företaget hade också problem rörande förståelse för sina restorderkostnader. LÄS MER

 5. 5. Högre utnyttjandegrad av automatlager genom ABC/XYZ-kategorisering : En fallstudie på Abena AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ingrid Grybäck Melin; Amanda Thelin; Anton Bild; [2018]
  Nyckelord :ABC XYZ-kategorisering; automatlager; utnyttjandegrad; kapitalbindning; servicenivå;

  Sammanfattning : Ett väl utnyttjat automatlager som innehåller rätt artiklar, med hänsyn till dess betydelse för företaget och efterfrågefrekvens, innebär en ökad konkurrenskraft på marknaden. Med hjälp av tydliga beslutskriterier angående vilka produkter som ska lagerföras i automatlagret underlättas den dagliga lagerstyrningen. LÄS MER