Sökning: "”audit firm rotation”"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden ”audit firm rotation”.

 1. 1. Revisorsrotationens effekter : utifrån revisorers byråtillhörighet och professionella karriär

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Arber Mavriqi; Laila Driman; [2020]
  Nyckelord :Mandatory audit rotation; audit tenure; audit firm affiliation; audit quality; experience; Revisorsrotation; revisionskvalité; revisionsuppdrag; effekter; byråtillhörighet; erfarenhet;

  Sammanfattning : Regleringen gällande revisorsrotationen syftar till att stärka revisorers oberoende men tidigare forskning har dock påvisat diverse påföljder som kan anses som både negativa och positiva för revisorernas arbete. Således förekommer det många oeniga resultat angående revisorsrotationens olika effekter i den tidigare forskningen. LÄS MER

 2. 2. Audit rotation, does it matter? : A study on audit rotations relationship to audit quality and its contingencies.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Karl-Johan Edström; David Frisk; [2020]
  Nyckelord :Audit quality; audit rotation; audit firm rotation; audit parnter rotation; firm visiblity; auditor indpendence;

  Sammanfattning : Poor audit quality has historically led to huge consequences for the society. A low audit quality is often related to a low auditor independence, which can be caused by the auditor's incentive to maximize personal gain. LÄS MER

 3. 3. Varför väljer företag att frivilligt byta revisionsbyrå? : En kvalitativ studie utifrån ett företagsperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Oscar Sahlén; Eric Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Voluntary audit switch; small companies; private companies; non-mandatory audit firm rotation; Frivilligt byte av revisionsbyrå; små företag; privata företag; frivillig byrårotation;

  Sammanfattning : År 2016 beslutades det om ett byrårotationskrav för företag av allmänt intresse i Sverige som en följd av det revisionspaket som antogs i EU år 2014. Det här kräver att företag av allmänt intresse byter revisionsbyrå minst vart tionde år. Företag av varierande storlek kan dock frivilligt välja att byta revisionsbyrå. LÄS MER

 4. 4. Kravet på byrårotation : En studie om hur revisorer upplever förändringar efter rotationskravet.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Evelina Bergsten; Ivana Puljic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose with the study is to get a deeper understanding regarding whether the new requirement of audit firm rotation has affected the auditors work and the relationship between the auditors and their clients. The study uses a qualitative approach in order to reach the purpose and answer the questions at issue in the best way possible. LÄS MER

 5. 5. Vad gör revisionsbyråer åt den höga personalomsättningen bland revisorsassistenter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Caroline Biltmo; Ebba Petersson; [2019]
  Nyckelord :Turnover; Job satisfaction; Motivation; Auditor; Up or out; Personalomsättning; Jobbtillfredsställelse; Motivation; Revisor; Up or out;

  Sammanfattning : Inom revisionsbranschen står många revisionsbyråer inför utmaningen med att behålla sina revisorsassistenter. Många tidigare studier har gjorts kring vad som orsakar att ett stort antal anställda tar beslutet att lämna revisionsbranschen. LÄS MER