Sökning: "5 interview"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade orden 5 interview.

 1. 1. Empowering or burdening women? Assessing precariousness of vocationally trained women in Nepal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Raj Kharel; [2021]
  Nyckelord :Closure; Precariousness; Exclusion; Postcolonial Feminism; Gender-stereotyped occupations; Social Sciences;

  Sammanfattning : Amidst the paradox concerning the role of gender-stereotyped vocational training programmes in empowering women, this research makes a qualitative study of the training and post-training experiences of women graduating from two so-called women friendly vocational training programs – tailoring and beautician. 12 beauticians and 7 tailors have contributed as interview participants in this research, and the data thus gathered have been analysed from theoretical perspectives of Closure Theory, Precariousness and Postcolonial Feminist Theory. LÄS MER

 2. 2. ADHD inom skolan och BUP - en kvalitativ intervjustudie om kuratorns handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patrik Nilsson; [2021]
  Nyckelord :ADHD; investigation; room for manoeuvre; jurisdiction.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Background: The number of children diagnosed with ADHD has reached about 5 % in Sweden. It is important that children with these symptoms are being diagnosed. ADHD does not only affect the child himself, but also the parents. If ADHD is suspected in a student, the school conducts its own investigation. LÄS MER

 3. 3. Vilken påverkan har ökad tillgänglighet i samband med digitaliseringen på balansen mellan arbete och privatliv? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elma Viden; Felicia Jansson; [2021]
  Nyckelord :work-life balance; stress; arbetspsykologi; digitalisering; flexibelt arbete; tillgänglighet; stress;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilken påverkan ökad tillgänglighet i samband med digitaliseringen har på balansen mellan arbetsliv och privatliv. Vidare avsåg studien att undersöka dess eventuella påverkan på stress. LÄS MER

 4. 4. Idrottslärares multimodala arbete : En kvalitativ studie om lärares undervisning i gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Gustaf Årman; Trevor Biamba; [2021]
  Nyckelord :Multimodalitet; Utbildning; Lärande; Didaktik; Undervisning; Idrott och hälsa; Gymnasiet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka vilka ämnesområden som fokuseras, samt hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa använder olika modaliteter i sin undervisning. •        Vilka modala verktyg använder lärare i idrott och hälsa sig av för att organisera planera och genomföra aktiviteter som bidrar till elevernas lärande? •        Vilka ämnesområden fokuseras och vilka didaktiska ställningstaganden gör lärare i idrott och hälsa vid valet av en aktivitet? Metod Studien utfördes med en semistrukturerad intervju på 5 lärare från olika gymnasier i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Digital Literacy and IT Plans in English 5, Sweden : Are teachers aware if and how they teach digital literacy and do the schools have a plan for it.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Andréa Hammarström; [2021]
  Nyckelord :digital literacy; English 5; IT plan; ICT; upper secondary school; Sweden; DigComp;

  Sammanfattning : With the digitalisation of the world, digital literacy is a vital skill. This study investigates how the Swedish upper secondary school incorporates digital literacy in the course English 5 and if the schools have an IT plan. LÄS MER