Sökning: "Adrian Palmberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adrian Palmberg.

  1. 1. Effekterna av employer branding : – En jämförelse mellan forskares och praktikers syn på hur företag påverkas av sitt employer branding-arbete

    Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Pontus Gustafsson; Adrian Palmberg; [2020]
    Nyckelord :Employer branding; theory; practice; translation theory; fashion theory; theory of legitimacy; literature review; qualitative study; Sweden; Employer branding; teori; praktik; översättningsteori; modeteori; legitimitetsteori; litteraturgenomgång; kvalitativ studie; Sverige;

    Sammanfattning : Employer branding definierades för första gången 1996 av Ambler och Barrow (1996) i deras artikel “The employer brand”. Enligt forskarna är det ett sätt att stärka varumärket, attrahera och behålla duktiga medarbetare och skapa en mer lönsam verksamhet. LÄS MER