Sökning: "Adult psychiatric outpatient care"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Adult psychiatric outpatient care.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av samarbete mellan psykiatrisk öppen- och heldygnsvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fredrik Eliasson; Tina Kassai Knezevic; [2023]
  Nyckelord :psykiatri; samarbete; öppenvård; heldygnsvård; sjuksköterska; upplevelse; kommunikation; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samarbete mellan olika vårdenheter rymmer många olika svårigheter och utmaningar från geografisk distans till skilda arbetssätt, rutiner och journalsystem samt olika individer. Tidigare studier har visat att samarbetet fungerar bättre om personalen känner varandra. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att stödja personlig återhämtning hos personer med psykisk ohälsa inom vuxenpsykiatrisk öppenvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Julia Gummesson; Linnéa Lindström; [2023]
  Nyckelord :personal recovery; mental illness; adult psychiatric outpatient care; nurse; nursing care; qualitative method; personlig återhämtning; psykisk ohälsa; vuxenpsykiatrisk öppenvård; sjuksköterska; omvårdnad; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att stödja personlig återhämtning innebär att skifta fokus från att behandla sjukdom till att främja hälsa. Personligt återhämtningsinriktad omvårdnad belyser bland annat vikten av att patienten står i centrum, och att denne tillåts vara expert utifrån sina erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av att stödja hälsofrämjande livsstils förändringar hos patienter inom psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nielsen Helena; Johanna Müller; [2022]
  Nyckelord :Health-promoting nursing; lifestyle changes; person centered approach; psychiatric outpatient care; Hälsofrämjande omvårdnad; livsstilsförändringar; personcentrerat; sjuksköterska; öppenvårdspsykiatrin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykisk ohälsa har en högre överdödlighet i fysiska sjukdomar jämfört med populationen i stort. Dessa individer drabbas oftare av somatiska problem då denna patientgrupp har en sjukdomsbörda som är förknippad med en större förekomst av primära beteendemässiga risker för kronisk sjukdom förorsakade av levnadsvanor och livsstil. LÄS MER

 4. 4. Stödjande samtal inom vuxenpsykiatrisk öppenvård : Psykiatrisjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Hedén; Linnéa Holmqvist Lid; [2022]
  Nyckelord :Adult psychiatric outpatient care; psychiatric nurse; psychiatric nursing; supportive conversations; Psykiatrisjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad; stödjande samtal; vuxenpsykiatrisk öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom psykiatrisk omvårdnad används stödjande samtal som en omvårdnadsåtgärd. Det har framkommit i forskning att patienter upplever god effekt av stödjande samtal. Däremot saknas det forskning kring vad ett stödjande samtal är, utifrån psykiatrisjuksköterskans perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Att mötas utan att träffas : En intervjustudie om specialistsjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom öppenvårdspsykiatrin

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Bolinder; Åsa Jansson; [2021]
  Nyckelord :nurse; experiences; mental health; digital care meetings; sjuksköterska; erfarenheter; psykisk ohälsa; digitala vårdmöten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning belyser möjligheter och utmaningar i samband med den snabba digitaliseringen av vård i samband med att Covid-pandemin utbröt. Få studier utgår dock ifrån sjuksköterskor, än mindre specialistsjuksköterskor. LÄS MER