Sökning: "Ann Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Ann Jansson.

 1. 1. "Ni hör väl mig ändå va?" : En normativ granskning av tillgängligheten av undervisningen på Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stina Jansson; [2020]
  Nyckelord :cripteori; tillgänglighet; funktionsvariation; funktionsnedsättning; undervisning; universitet;

  Sammanfattning : Utifrån rätten om att alla studenter ska kunna delta i undervisningen på lika villkor, syftar denna studie till att undersöka hur tillgänglig undervisningen vid den statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är utifrån studenters olika funktionsförmågor. Studien använder sig av skriften Undervisa tillgängligt! Pedagogiska verktyg för likabehandling av studenter med funktionshinder av Ann-Sofie Henriksson för att skapa kriterier efter vilken undervisningen kan granskas. LÄS MER

 2. 2. Fyraåringars röster om hälsa utifrån pusslet i Bamses Må bra-tidning - Vi Kan!

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Bengtsson; Ann Jansson; [2019-08-21]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; delaktighet; hälsa; hälsosamtal; ICF-CY; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har sedan 2003 ett nationellt övergripande folkhälsomål som lyder, Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barnhälsovården har en central roll i folkhälsoarbetet då de i stort sett når alla barn i åldern 0-6 år. LÄS MER

 3. 3. Konturen av ett kors : Luthersk feministisk försoningsteologi och korsteologi i ljuset av radikalfeministisk kritik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Jansson; [2019]
  Nyckelord :atonement; salvation; reconciliation; feminist theology; Lutheran feminist theology; theology of the cross; feminist theology of the cross; Lutheran theology; Rita Nakashima Brock; Rebecca Ann Parker; Caryn D. Riswold; Deanna Thompson; Arnfríður Guðmundsdóttir;

  Sammanfattning : Traditional theories of atonement have been criticized from a feminist theological perspective for making the suffering and death of Jesus salvific, but there are also feminist theologians that propose a retrieval of the theology of the cross and atonement. The purpose in this thesis is to critically analyze three Lutheran feminists theologians interpretations of the theology of the cross and theology of atonement. LÄS MER

 4. 4. REAL-TIME PREDICTION OF SHIMS DIMENSIONS IN POWER TRANSFER UNITS USING MACHINE LEARNING

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Jansson; Rasmus Blomstrand; [2019]
  Nyckelord :MATLAB; Machine Learning; Smart Manufacturing; Classification; Regression; Power Transfer Units; Industry 4.0; Assembly Line; Support Vector Machines; Artificial Neural Network; Partial Least Squares Regression; Decision Tree; Bagging; Bagged Decision Trees; Support Vector Regression Machines; SVR; SVM; ANN; PTU; DT; Bagged DTs;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Medias perspektiv på personerna bakom svensk damfotbolls guldår 1984 : Om sociala strukturer och social handling som gör skillnad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oskar Hansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study I describe the persons who got the most publicity in media during womens football European Championship in 1984. The aim of this study is to examine what the persons are saying about the social structures in the Swedish football family in 1984 and what social actions they did to the raise of womens football. LÄS MER