Sökning: "Astrid lindgren textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Astrid lindgren textanalys.

 1. 1. “Annars är man ingen människa utan bara en liten lort” : En textanalys om fem barnböcker av Astrid Lindgren utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Georgette Namei; Viktoria Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Stereotyp; normbrytande; genusperspektiv; barnböcker; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs utifrån Nikolajevas motsatsschema i fem barnböcker av Astrid Lindgren, alltså Pippi Långstrump (1945), Barnen på Bråkmakargatan (1958), Madicken (1960), Bröderna Lejonhjärta (1973) och Ronja rövardotter (1981). Vårt syfte var även att undersöka hur framställningen av flickor/kvinnor respektive pojkar/män utifrån Nikolajevas motsatsschema skiljer sig i de olika böckerna, samt att undersöka hur könsmönstren förändrats över tid i de analyserade böckerna, utifrån Nikolajevas motsatsschema. LÄS MER

 2. 2. Lindgrens vackra pojkar och djärva flickor : En kvalitativ studie av Astrid Lindgrens karaktärer ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Leetmaa; Sofia Strandberg; [2020]
  Nyckelord :genus; grundskola; textanalys; barnlitteratur; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Holm; Jessica Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; Emil i Lönneberga; genus; normbrytande; didaktik; textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en tematisk studie där vi analyserar karaktärerna i två verk av Astrid Lindgren, Pippi Långstrump (1945) och Emil i Lönneberga (1989). Syftet med uppsatsen är att undersöka normbrytning ur ett genusperspektiv samt hur dessa verk kan användas i ett didaktikärende. Vår metod grundar sig i en textanalys. LÄS MER

 4. 4. Framställning av syskon i Astrid Lindgrens Än lever Emil i Lönneberga och Madicken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Öberg; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Än lever Emil i Lönneberga; Madicken; pojkar; flickor; genus; syskonrelationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur syskonrelationer framställs i två av Astrid Lindgrens böcker. Än lever Emil i Lönneberga (1967) och Madicken (1967). Vidare är syftet att undersöka hur pojkar respektive flickor skildras i dessa böcker. LÄS MER

 5. 5. Hur flickor framställs i Astrid Lindgrens böcker -Skildringen av Astrid Lindgrens karaktärer Madicken och Lotta ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Zara Lindén; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Madicken; Barnen på Bråkmakargatan; genus; genusperspektiv; kvinnliga karaktärer; barnlitteratur; genus i undervisningen;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Astrid Lindgrens böcker Barnen på Bråkmakargatan (1958) och Madicken (1960) ur ett genusperspektiv. Uppsatsen syftar till att ta reda på hur Lindgrens karaktärer Lotta och Madicken framställs i de valda böckerna utifrån genusbegreppet. LÄS MER