Sökning: "Bank information analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden Bank information analysis.

 1. 1. Forward Guidance Through  Newspaper Articles : Explaining Movement in Bond Yields Through Text Analysis

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Severin Suess; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forward guidance policies are necessarily difficult to asses through their nature as verbal publishing. This thesis aims at estimating a forward guidance indicator through measuring public perception of the central bank’s interest rate policy. LÄS MER

 2. 2. AI-chatbots som kundtjänstverktyg inom banksektorn : En kvantitativ studie om svenska bankkonsumenters tillit och intention att använda AI-chatbots

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sophie Bäcktorp; Antonia Henriksson; [2022]
  Nyckelord :trust; Technology acceptance model; Online-trust; chatbots; Artificell intelligience; banking sector; digital customer service; percived humanness; risk; digital trust.;

  Sammanfattning : Digitalisering är under ständig utveckling inom banksektorn. I och med den växande utvecklingen så har intresset för artificiell intelligens ökat men trots detta finns det fortfarande kvar osäkerheter kring användandet av AI-chatbots. LÄS MER

 3. 3. Att förstå konsekvenserna av hållbarhetsrapportering : En studie om införandet av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar SFDR

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Nicole Tholén; [2022]
  Nyckelord :SFDR; sustainability; financial industry; sustainability reporting; data management; regulatory compliance; investment decisions.;

  Sammanfattning : The provision of global bank capital and its governance has undergone dramatic changes in the last two decades. There has been a growing awareness among companies to address the environmental, social and governance issues to contribute to sustainable development. LÄS MER

 4. 4. Impact of Financial Literacy on Entrepreneurial Growth

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :RAPHAEL PETERS; [2022]
  Nyckelord :financial literacy; entrepreneurial growth; banking services; bookkeeping.;

  Sammanfattning : The objective of this study is to examine the impact of financial literacy on entrepreneurialgrowth in Southern Nigeria. To achieve this, a qualitative research approach was employed.Twelve respondents were interview, and primary data were generated for this study viasemi-structured interview. LÄS MER

 5. 5. How financial regulation promotes financial inclusion in less developed countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Derick Okodi; [2021-06-24]
  Nyckelord :Bank regulation; Financial inclusion; BankCommercial and Microfinance regulation; Information asymmetry;

  Sammanfattning : Aim: This thesis aims to examine how bank regulation reduces financial exclusion in Uganda. Methodology: A qualitative content analysis method was used to examine the Annual supervisory Reports of the Bank of Uganda and Journals about Microfinance institutions in Uganda to examine how banks regulation reduces financial exclusion. LÄS MER