Sökning: "Bergtäkt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Bergtäkt.

 1. 1. Modular Communications Relay for Autonomous Quarry Operation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Simon Knutsson; Daniel Larmark; [2018]
  Nyckelord :Automation; Communications platform; Quarry; Open-pit mining; Construction Equipment; Automation; Kommunikations plattform; Bergtäkt; Gruvindustrin; Bygg-och Anläggningsutrustning;

  Sammanfattning : Today’s quarries face a change in the operational processes, where the development of automated transport systems and machines have intensified the necessity for reliable and stable data transfer. Within the dynamic environment, with piles building up suddenly, frequently changing mining faces due to blasting, as well as a frequently changing general environment that affect the network coverage negatively, there is a need for a solution that can adapt to the changing environment. LÄS MER

 2. 2. Stenmjölets inverkan i en kall asfaltsmassa hos bearbetbarheten, brytningsprocessen och täckningsgraden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Michael Teikari; [2017]
  Nyckelord :Cold asphalt; workability; breaking process; coverage; ASR; area surface; Kall asfaltsmassa; bearbetbarhet; brytningsprocess; täckningsgrad; ASR; specifik yta;

  Sammanfattning : I kallasfalt med hårt basbitumen bryter vattnet ut ur bitumenet och bindemedlet i massan stelnar olika snabbt beroende på vilket stenmaterial asfaltsmassan består av. Om brytningen sker innan utläggning blir massan obearbetbar, målet är att brytningsprocessen ska kunna styras genom att massans brytningsprocess skall vidta när energi tillförs i massan via en vibratorsvält som packar massan. LÄS MER

 3. 3. Berguv (Bubo bubo) i bergtäkter : En intervjubaserad studie av bergtäktindustrins, myndighetens och ornitologers syn på konflikter och lösningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Louice Wemmer; [2017]
  Nyckelord :Berguv; Bubo bubo; bergtäkt;

  Sammanfattning : The Eurasian Eagle Owl (Bubo bubo) is a protected species and listed as vulnerable (VU) on the Swedish Red List. The population suffered decline after many years of persecution and effects of environmental pollutants, but has recuperated due to increased protection and release of captive-reared owls. LÄS MER

 4. 4. Noggrannhetsutvärdering av flygmätningar med UAV : Jämförelse med kontrollpunkter

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Christian Molinder; [2017]
  Nyckelord :UAV; Geodesi;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport var att utvärdera hur det på ett enkelt sätt och med hög tillförlitlighet går att kontrollera flygmätningar med UAV. Frågeställningarna som undersöktes var: Hur många kontrollpunkter krävs det för att kunna uppvisa en viss kvalité vid mätning i flygbilder tagna med UAV? Hur förändras kvalitén beroende på antalet kontrollpunkter? Hur ska en marksignal se ut för bästa synlighet i en bild? I den första delen av studien diskuterades olika varianter på hur en kontrollpunkt kan se ut. LÄS MER

 5. 5. Dränerande bärlagermaterial : Produktion och egenskaper av bärlagermaterial i bergtäkterna Kjula och Eker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Harri Karldorff; [2016]
  Nyckelord :Dränerande bärlager; utjämningsmagasin; permeabilitet; porositet; andel finmaterial;

  Sammanfattning : I detta examensarbete framtogs två bärlagermaterial med hög dränerande förmåga från NCCs bergtäkt i Kjula samt standardprodukt 0/32 mm som användes som referens. De sökta egenskaperna som beaktades var hög permeabilitet, hög porositet, god bärighet och kostnadseffektiv produktion. LÄS MER