Sökning: "inkluderande arbete i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden inkluderande arbete i skolan.

 1. 1. Tre skolors perspektiv på organisering av ett inkluderingsarbete

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jeanette Nihlgård; Smaragda Mesic; [2020]
  Nyckelord :elevhälsa; inkludering; skolutveckling; specialpedagog; systemteori;

  Sammanfattning : Mesic, Smaragda & Nihlgård, Jeanette (2020). En skildring av tre skolperspektiv på inkludering. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Cassland; Linda Gyllarp; [2020]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Fenomenologi; Likvärdig utbildning; Motivation; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cassland Jessica och Gyllarp, Linda (2019). Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Motverka och bemöta extremism i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Björn Lidén Van Riessen; [2020]
  Nyckelord :Demokrati; Extremism; Inkludering; Intolerans; Marginalisering; Radikalisering; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka samhällskunskapslärarens roll i det proaktiva arbetet mot extremism, samt tillvägagångssätt i bemötande av intolerans från elever i förhållande till lärarens demokratiska uppdrag. Detta konkretiseras i två frågeställningar där den ena fokuserar på det förebyggande arbetet medan den andra redogör för bemötandet. LÄS MER

 4. 4. Tolkningar och översättningar av en skolreform om särskilt stöd och tidiga insatser : En intervjustudie med lärare och specialpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Åsa Snäll Vestin; [2020]
  Nyckelord :extra anpassningar; inkludering; stödinsatser; policy enactment;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur en nyligen införd skolreform påverkade lärares och specialpedagogers vardagliga arbete i skolan. Reformen benämns som garantilagen för tidiga insatser på lågstadiet och infördes juli 2019. LÄS MER

 5. 5. Mångkulturell religionsundervisning - En modern utmaning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Constancia Matilda Perlkvist; Simon Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Religionskunskap; Utmaningar; Attityder; Mångkulturalitet; Didaktiska verktyg; Interkulturalitet;

  Sammanfattning : Samhället förändras ständigt och detta innebär således att nya utmaningar och situationer uppstår i skolan. På grund av globaliseringens höga inverkan flyttar idag människor världen runt, och olika kulturer möts som aldrig förr. LÄS MER