Sökning: "CSR as policy instrument"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden CSR as policy instrument.

 1. 1. Nya tider, nytt styrmedel. En fallstudie i kopplingen mellan CSR och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Sandell; John Larsson; [2021-08-12]
  Nyckelord :Self Determination Theory; Institutional Theory; Systems Theory; Daniel Pink; purpose; motivation; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR as governance; CSR as policy instrument; CSR and motivation; agile; agile organization; development of governance in agile organizations; normative leadership; normative leadership in agile organizations; Volvo Cars;

  Sammanfattning : This case study has investigated the possibility of utilizing current CSR commitments to further employee motivation, by exploring the relation between motivation and alignment in commitments to social challenges. Self Determination Theory, Institutional Theory and Systems Theory has been used to explore the positive correlation between CSR and Motivation, as shown by Kunz (2020). LÄS MER

 2. 2. NUDGING Kan nudging leda oss till att äta mer klimatsmart - Ett empiriskt experiment på IKEA med syfte att få restauranggästerna att äta mer vegetariskt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amanda Karlsson; Pauline Ström Gunnér; [2015-07-02]
  Nyckelord :nudge; nudging; economic instruments; vegetarian food; meat consumption; meat production; externalities; environment; CSR; carbon dioxide;

  Sammanfattning : Food consumption generates externalities such as carbon dioxide emissions, which contribute to global warming. The principal issue is that emissions are not covered by the "polluter pays principle". For this reason, new policy instruments need to be tested and implemented to correct the externalities. LÄS MER