Sökning: "Capitalism."

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade ordet Capitalism..

 1. 1. The Emerge of the social strike - A new opportunity for labour?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/ Sociologiska institutionen

  Författare :Viktor Ottosson; [2019-05-24]
  Nyckelord :social strike; strike; labour unrest; labour movement; social movements; anti-austerity; historical materialism;

  Sammanfattning : In recent years a new emergent form of collective action – the social strike – has been discussed insocial movement networks. So far, the concept of social strike has only surfaced briefly in previousresearch and this article aims to deepen the understanding of the concept and why it is emerging inour historical moment. LÄS MER

 2. 2. Measuring Environmentalism - A critique of the EPI and why Gender Equality matters for environmental policy.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Michael Randall; [2019]
  Nyckelord :Gender Equality; EPI; State environmentalism; correlations; FDI; CIEP; mixed methods social research; co2 emissions; capitalism; ecofeminism; growth; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna avhandling har jag kritiserat EPI (Environmental Performance Index) och det sätt ett lands hållbarhetspolicy tenderar att mätas. Jag har granskat tidigare bortsedda aspekter av nationernas miljöpolicy och försökt föra dem fram i hopp om att dessa kommer att användas för framtida miljömätningar. LÄS MER

 3. 3. Shopping for an I : Consumer identities in The Bluest Eye by Toni Morrison and The Hate U Give by Angie Thomas

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Alexandra Torsell Starud; [2019]
  Nyckelord :Postcolonialism; Intersectional; BLM; Consumerism;

  Sammanfattning : This thesis investigates to role consumerism plays when young, black, underclass characters try to build their identities in Toni Morrison’s The Bluest Eye (1970) and Angie Thomas’ The Hate U Give (2017). Through implementing intersectional analysis and postcolonial theory this essay discusses how social positions are read and understood in a mass culture that heavily favours the visual. LÄS MER

 4. 4. Civilsamhällets inverkan på välfärden : En kvalitativ studie om Esping- Andersens svenska socialdemokratiska välfärdsmodell

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carl Wålfors; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gösta Esping- Andersen released his book The Three Worlds of Welfare Capitalism in 1990. In it he described Sweden as beeing a social democratic welfare society. At the same time, the country was in a financial decline and the government had to privatize public utilities in order to stabilaze the economy. LÄS MER

 5. 5. Bakbunden frälsning : en kritisk analys av det politiska frälsningsbegreppets predikament i moderniteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rebecca Klitgaard Nelsson; [2019]
  Nyckelord :Soteriology; Critical Theory; Liberation Theology; Modernity; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Soelle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Political Theology; Salvation; Capitalism.; Soteriologi; Kritisk teori; Befrielseteologi; Modernitet; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Sölle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Politisk teologi; Frälsning; Kapitalism.;

  Sammanfattning : This thesis explores the ideological underpinnings of political soteriological discourse. Through analyzing key texts in liberation theology, using critical theorists such as Theodor W. LÄS MER