Sökning: "Catarina Johansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Catarina Johansson.

 1. 1. Motivationsfaktorer - En studie om motivationsfaktorer och hur de påverkas av en fastighetsmäklares personliga egenskaper och beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Catarina Nilsson; Mia Johansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Autenticitet : En studie som behandlar Auschwitz-Birkenau-museets och Livrustkammarens presentationer av autenticitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Catarina Laurén; Grace Hung; James Johansson; [2013]
  Nyckelord :Authenticity; Auschwitz; Auschwitz-Birkenau; memorial; museum; Preservation; Oswiecim; Oświęcim; Poland; Royal; Armoury; Stockholm.; Autenticitet; Auschwitz; Auschwitz-Birkenau; minnesplats; Museum; Bevarande; Oswiecim; Oświęcim; Polen; Livrustkammaren; Stockholm.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en jämförelse hur Auschwitz-Birkenau-museet samt Livrustkammaren arbetar med sina respektive artefakter rörande bevarandeperspektivet. Detta innebär att författarna kommer fokusera på hur respektive museum arbetar för att bevara autenticiteten i de artefakter som finns. LÄS MER

 3. 3. En komplex vårdsituation : Intensivvårdssjuksköterskans beslutsfattande i samband med urträning av patient i respirator

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karin Johansson; Catarina Tingsvik; [2012]
  Nyckelord :respiratoravvänjning; beslutsfattande; intensivvård; vårdarbete; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Textuell kommunikation -Hur kommunicerar pedagoger och andraspråkselever för att främja språkutvecklingen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Johansson; Catarina Kjellander; [2009]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; språkutveckling; respons; bedömning; textanalys; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att vi ville bli medvetna om och lyfta fram hur pedagogerna kommunicerar med elever kring deras texter, samt att få svar på i vilket syfte pedagogerna arbetar med elevtexter för att främja elevernas skriftliga språkförmåga. För att komma fram till en slutsats har vi ställt frågor kring pedagogers syn på skrivandet och hur de arbetar med skrivandet i sin undervisning, samt hur de ger respons på texter och om de gör någon form av textanalys. LÄS MER