Sökning: "Children and Young Offenders"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Children and Young Offenders.

 1. 1. Piecing the Puzzle: Restorative Justice with Children and Young Offenders in Scandinavia, an Interview Study with Professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nancy Gutiérrez Olivares; [2021-02-04]
  Nyckelord :Restorative Justice; Children and Young Offenders; Victim Offender Mediation; Youth Punishment; Restorative Processes; Social Work; Scandinavian Justice Systems;

  Sammanfattning : The modern roots of restorative justice in Scandinavia go back to the emergence of the mediationmovement in Norway in the mid 1970s (Miers, 2001), a process that reached Sweden in the late 1980s(Wahlin, 2005). Victim Offender Mediation (VOM) in Sweden, and Youth Punishment (YP) inNorway, are some of the processes based on the primary components of restorative justice. LÄS MER

 2. 2. Unga lagöverträdare i en svensk kontext

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Persson; Augusta Andersson; [2021]
  Nyckelord :juvenile delinquency; young offenders; intervention; risk factors; protective factors.;

  Sammanfattning : The purpose of the degree project is to create a deeper understanding of juvenile delinquency and young offenders.This is done by studying and analyzing how juvenile delinquency and young offenders are presented in official documents and which innovations have been used and proven to be successful for the young offenders. LÄS MER

 3. 3. Avräkningsdilemmat – Om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande i förhållande till LVU-placeringar i särskilda ungdomshem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dominika Kaminska; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; socialrätt; social and welfare law; strafftid; strafftidsreglering; unga lagöverträdare; barnkonventionen; särskilda ungdomshem.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare som har uppnått straffmyndighetsåldern kan ställas ansvariga för brott. Är den begångna brottsligheten av allvarligt slag och de lagstadgade förutsättningarna uppfyllda, kan påföljden bestämmas till fängelse eller sluten ungdomsvård. LÄS MER

 4. 4. Hårda bud på högre straffbud – En komparativ studie av de nordiska ländernas syn på unga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannah Horndahl Vilör; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; komparativ rätt; criminal law; comparative law; straffrabatt; unga lagöverträdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att straffa eller att inte straffa unga lagöverträdare och i vilken utsträckning; det är den pågående debatten i Sverige idag. Mer specifikt, huruvida man ska lagföra 18-21 åringar som vuxna snarare än ungdomar. LÄS MER

 5. 5. The battle you know nothing about. A qualitative study on the process of female re-entry

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lana Lanica; [2019]
  Nyckelord :desistance; re-entry; semi-structured interviews; theory of cognitive transformation; women;

  Sammanfattning : Much research related to incarceration and re-entry has been focused on male models, and thus ignoring the unique circumstances of women offenders. Previous research argues that evident differences are found between the two sexes and these should not be neglected. LÄS MER